de kleine redactie

Leestijd 4 — 7 minuten

Persbericht 31 maart 2015

Nieuwe hoofdredactie voor Etcetera!

Graag brengen we jullie op de hoogte van een interne wijziging bij Etcetera. Begin maart besliste hoofdredactrice Lene Van Langenhove om de ploeg van Etcetera te verlaten en andere culturele horizonten op te zoeken. Vanuit de huidige redactie werd met succes een voorstel geformuleerd om de werking van het blad en de continuïteit te verzekeren.

 

Dramaturg Sébastien Hendrickx, onderzoeker Kristof Van Baarle, recensente Charlotte De Somviele en choreograaf Michiel Vandevelde zullen vanaf nu als kernredactie de inhoudelijke krijtlijnen van het blad verder uitzetten. Etcetera heeft zich altijd geprofileerd als een blad waarin kritische analyse, persoonlijke essays en embedded journalism hand in hand gingen. Ook onder deze ploeg wenst Etcetera, misschien zelfs meer dan ooit, een tijdschrift te blijven dat met twee voeten in de kunstpraktijk staat en oog heeft voor de specificiteit van artistieke werkvormen en –processen in een hybride kunstlandschap. De keuze om een kunstenaar, in dit geval Michiel Vandevelde, nauwer bij de werking te betrekken dient dan ook vanuit dat verlangen begrepen te worden.

Met deze vierkoppige redactie kiest Etcetera bewust voor een niet-hiërarchisch werkmodel. Dat is naast een organisatorische, vooral een inhoudelijke keuze. In een podiumlandschap dat zich steeds meer ent op verticale en centraliserende productiestructuren, willen wij voluit de kaart trekken van de horizontale samenwerking en het productieve verschil.

De communicatie met de auteurs en partners zal verlopen via het collectieve e-mailadres redactie@e-tcetera.be, dat via een maandelijks rotatiesysteem opgevolgd zal worden door één van de vier kernleden. Chloë De Vos zal de administratieve, productionele en zakelijke leiding op zich nemen (chloe.de.vos@e-tcetera.be).

Het is onze overtuiging dat een kwaliteitsvol en doorlopend gesprek de humus vormt voor scherpe en coherente redactionele keuzes. De kleine redactie zal zich daarom laten bijstaan door een diverse kring van raadgevers en experten. Deze grote redactie zal het gesprek binnen de kernredactie kritisch voeden en stimuleren en vanuit een gedeelde betrokkenheid het profiel van het tijdschrift mee bepalen. Deze kring bestaat in de eerste plaats uit de andere leden van de huidige redactie (Erwin Jans, Mia Vaerman, Geert Opsomer en Bauke Lievens) en zal aangevuld worden met permanente, dan wel tijdelijke leden met een diverse achtergrond en expertise. Momenteel werkt de kernredactie samen met de huidige redactie aan het overgangsnummer voor juni. Het septembernummer wordt de officiële vuurdoop van dit nieuwe werkmodel.

Etcetera wil verder gaan op het pad dat door Lene Van Langenhove werd geëffend: we willen een toegankelijk en gratis publieksblad blijven dat naast professionelen uit de sector ook de grote gemeenschap van theaterliefhebbers aanspreekt en een scherpe visie op het (inter)nationale podiumkunstenlandschap ontwikkelt. De focus blijft daarbij op de artistieke praktijk en de kunstenaar zelf liggen. In een tijd waarin besparingen kunstinstellingen confronteren met de vraag naar hun bestaansrecht, willen we vanuit Etcetera echter ook een meer proactieve rol spelen in de beleidsdiscussies die het veld rechtstreeks of onrechtstreeks aangaan. Als geëngageerd tijdschrift wil Etcetera de volgende jaren een actieve speler zijn in de transitie die het huidige kunstenlandschap momenteel doormaakt en een lans breken voor een sector die steeds meer onder druk komt te staan.

Voor meer informatie of vragen kan u terecht bij onze voorzitter Johan Wambacq (johan.wambacq@e-tcetera.be) of bij de redactie zelf (redactie@e-tcetera.be)

Biografieën kleine redactie

Charlotte De Somviele (1988) is als onderwijsassistente verbonden aan de vakgroep Research Centre for Visual Poetics (Universiteit Antwerpen). Ze schrijft freelance over dans en theater voor o.a. De Standaard. Eerder werkte ze als dramaturge van Johan Leysen (Grand Théâtre de Luxembourg) en als dramaturgie-assistente van Martin Nachbar en Jeroen Peeters in Berlijn.

Chloë De Vos (1990) studeerde Theater- en Filmwetenschap aan de Universiteit Antwerpen. Ze deed productiewerk en communicatie bij o.a. De Bromvlieg, Berlin, Benjamin Verdonck en SPIN (Kate McIntosh, Diederik Peeters & Hans Bryssinck). Daarnaast was ze ook zakelijk coördinator van het Bâtard Festival in 2014-2015. Momenteel werkt ze als consulent bij het erkend sociaal bureau voor kunstenaars Ritmo Art en is ze zakelijk leider van het kersverse theatergezelschap De Mannschaft (Michai Geyzen & Stijn Van de Wiel).

Sébastien Hendrickx (1983) werkt(e) als dramaturg voor diverse kunstenaars, onder wie Benjamin Verdonck, Walter Hus, Thomas Bellinck, Jozef Wouters, Heike Langsdorf, Simon Allemeersch, Bas Devos en Ula Sickle. Als docent was hij werkzaam in DasArts in Amsterdam en is hij verbonden aan de dramaopleiding van het KASK in Gent. Voor zijn essay ‘Kunst die zich voordoet alsof ze iets anders is dan kunst’ won Hendrickx de Marie Kleine-Gartman Pen 2014. Voorheen was hij artistiek leider van het Bâtard Festival en lid van de artistieke staf van de KVS. Hij studeerde Theaterwetenschappen aan de UGent, volgde de opleiding Experimenteel Atelier aan Sint-Lucas Gent en liep stage bij Marianne Van Kerkhoven.

Kristof Van Baarle (1989) studeerde theaterwetenschappen aan de Universiteiten van Gent en Antwerpen en bereidt sinds 2013 een doctoraat voor aan de Universiteit Gent met een beurs van het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen). Zijn onderzoek focust op posthumanisme en Giorgio Agamben in relatie tot de hedendaagse podiumkunsten, meer specifiek het werk van Kris Verdonck. Hij is sinds 2012 actief als regie-assistent en dramaturg voor Kris Verdonck – A Two Dogs Company. Kristof publiceerde zowel academische als dramaturgische teksten in nationale en internationale tijdschriften.

Michiel Vandevelde (1990) begon te dansen bij het jeugdtheater -en dansgezelschap fABULEUS (Leuven). In 2012 studeerde hij af als danser/choreograaf aan P.A.R.T.S. (Brussel). Zijn werk omvat acties in de publieke ruimte, dansvoorstellingen en het bouwen van installaties/constructies. Zijn solo-dansvoorstelling ‘Antithesis, the future of the image’ ging recent in première op het (Im)possible futures festival van de Vooruit. Naast zijn artistieke activiteiten is hij tevens mede-curator van het Bâtard festival.  Vandevelde hecht een groot belang aan discourontwikkeling en het doorgeven van kennis binnen de kunsten. In het kader daarvan ontwikkelde hij een schrijverspraktijk. www.michielvandevelde.be

varia
Leestijd 4 — 7 minuten

#140

15.03.2015

14.06.2015

de kleine redactie

De kleine redactie van Etcetera bestaat uit Kristof van Baarle, Charlotte De Somviele, Michiel Vandevelde, Sébastien Hendrickx, Ciska Hoet, Elke Huybrechts (stage) en Natalie Gielen.

varia