Historiek

Eind jaren 1970, begin jaren 1980 kent het Vlaamse theater een nieuw elan, in het buitenland al snel geprezen als ‘de Vlaamse golf’. Hugo De Greef en Johan Wambacq richten in 1982 het tijdschrift Etcetera op.

Etcetera verschijnt onafgebroken sinds 1983. Het blad heeft al die jaren gefunctioneerd als een – weliswaar door verschillende redacties op uiteenlopende manieren gerealiseerde – kroniek van de podiumkunsten. Van 1983 tot 1987 werd Etcetera uitgegeven door uitgeverij Kritak, daarna gedurende korte tijd door uitgeverij Den Gulden Engel. Sedert 1987 wordt het blad in eigen beheer uitgegeven, aanvankelijk door de vzw Etcetera, vervolgens de vzw Podiumfonds, sedert 1989 door de huidige vzw Theaterpublicaties.

In de jaren tachtig was Etcetera een strijdblad dat voor de nieuwe podiumkunsten meestreed om een plaats in het theaterbestel. In de jaren negentig werd het een kritische begeleider van het nieuw tot stand gekomen podiumkunstenveld. In de eerste jaren na de eeuwwisseling profileerde het zich op discoursvorming, theorie en fundamenteel onderzoek. Sedert 2008 profileerde Etcetera zich opnieuw als een lopende kroniek voor de podiumkunsten.

In 2014 trad een nieuwe redactie aan o.l.v. Lene Van Langenhove. Deze wil de focus verbreden tot alle vormen van podiumkunsten: theater, dans, performance, muziektheater, circus, jeugdtheater,… en een breder publiek aanspreken. Dat vertaalt zich in een nieuwe distributie: sedert september 2014 wordt Etcetera gratis verspreid in zo’n 250 theaters, kunstencentra, culturele centra, musea, cinema’s, hogescholen en cafés in Vlaanderen en Nederland.

Etcetera: wie, wat, waarom?

Januari 1983. De eerste redactie bestaat uit Pol Arias, Daan Bauwens, Paul De Bruyne, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven en Theo Van Rompay. Er is geen hoofdredacteur; redactiesecretaris is Luk Van den Dries. De vormgeving wordt verzorgd door Stefan Loeckx. Het blad verschijnt bij Uitgeverij Kritak (Leuven). · Oktober 1985. Uitgeverij Kritak wordt overgenomen door de groep Meulenhoff. Etcetera 12 is de laatste die wordt uitgegeven door Kritak. · April 1986. Nummer 13 wordt uitgegeven door de nieuwe uitgeverij Den Gulden Engel (Wommelgem). · Maart 1987. De redactie duidt Jef De Roeck aan als hoofdredacteur. · December 1987. Met de uitgave van nummer 20 eindigt de samenwerking met Den Gulden Engel. De vzw Etcetera wordt opgericht. Voorzitter is Luk van den Dries. · December 1988. Hoofdredacteur Jef De Roeck neemt ontslag. Luk Van den Dries wordt de nieuwe hoofdredacteur.

Eind 1988. De vzw Podiumfonds wordt opgericht. Daarin zijn vertegenwoordigd de vzw’s De Scène, Etcetera en Vlaams Theater Instituut. De nieuwe vzw zal Etcetera, De Scène en het theaterjaarboek uitgeven. Bedoeling is op termijn een uitgeverij van theaterpublicaties op te zetten. · Maart 1989. Etcetera 25 verschijnt, uitgegeven door de vzw Podiumfonds. · Juni 1989. In het colofon van Etcetera 26 wordt als uitgever vermeld ‘Podiumfonds vzw/vti’. De vzw Podiumfonds komt niet uit de startblokken. De Scène stapt eruit. · September 1989. Nummer 27 wordt uitgegeven door de nieuwe vzw Theaterpublicaties, een samenwerking tussen Etcetera en het vti. Voorzitter is Johan Wambacq. Tijdens het eerste jaar treedt vti-medewerker Alex Mallems op als uitgever. · December 1990. Alex Mallems verlaat het vti en zijn functie wordt niet opnieuw ingevuld. Nummer 32 verschijnt, het laatste onder de hoofdredactie van Luk Van den Dries, die ontslag neemt omwille van aanhoudende conflicten binnen de redactie. De nummers 33 en 34 staan onder de leiding van een beperkte groep redacteurs. · September 1991. Aanslepend redactieconflict. Het vti kan niet meer investeren in de vzw. Overwogen wordt Etcetera en de vzw Theaterpublicaties op te doeken.

December 1991. Erwin Jans wordt de nieuwe hoofdredacteur. Johan Wambacq reorganiseert de productie op maat van een low budget. Nieuwe vormgeving: Dooreman. · April 1992. Nummer 37 verschijnt, het eerste nummer in de nieuwe formule en onder hoofdredactie van Erwin Jans. De redactie bestaat uit Pol Arias, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Peter De Bie, Bruno Koninckx, An-Marie Lambrechts, Gunther Sergooris, Agna Smisdom, Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Bart Van den Eynde, Marianne Van Kerkhoven en Benoît Vreux. · November 1993. Nummer 43, het laatste onder de hoofdredactie van Erwin Jans. De volgende nummers worden samengesteld door de redactie; Johan Wambacq verzorgt de eindredactie.

December 1994. Nummer 47. Een nieuwe hoofdredacteur: Marleen Baeten. ·Juni 1995. Nummer 50 is een extra dik feestnummer. Dooreman hertekent het blad, de look wordt ietsje chiquer, het formaat ietsje groter. · Maart 1996. De begroting 1996 ziet er dramatisch uit. De algemene vergadering beslist dat het te verschijnen nummer (55, april 1996) het laatste zal zijn, tot een oplossing wordt gevonden voor de financiële problemen. · 10 april 1996. Etcetera 55 verschijnt, in het redactioneel wordt ‘een korte pauze’ aangekondigd. Hoofdredacteur is nog altijd Marleen Baeten. De kernredactie wordt gevormd door Pol Arias, Kristel Marcoen, Kurt Vanhoutte en Myriam Van Imschoot. In de redactie zetelen Sigrid Bousset, Bruno Koninckx, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pieter T’Jonck, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven en Wouter Van Looy. · December 1996. Nummer 58 is vrijwel geheel gewijd aan de comeback van het politieke theater. Etcetera wordt nu geleid door een kleine redactie: Marleen Baeten, Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte en Marianne Van Kerkhoven.

Oktober 1999. Met nummer 69 treedt een nieuwe redactie aan, bestaande uit Peter Anthonissen, Marleen Baeten, Katrien Darras, Rudi Laermans, Dries Moreels, Clara van den Broek en Marianne Van Kerkhoven. · Maart 2001. Nummer 75 is het eerste in een nieuwe lay-out van Stefan Loeckx, die ook de allereerste jaargangen had verzorgd. · December 2002. Twintig jaar Etcetera wordt gevierd met de uitgave van de bloemlezing Twintig jaar berichten over theater, dans et cetera (Etcetera 84) en van het boek Van het kijken en van het schrijven, een keuze uit de essays van Marianne Van Kerkhoven, beide i.s.m. uitgeverij Van Halewyck.

Februari 2004. Nummer 95 is het werk van een nieuwe redactie, bestaande uit Elke Van Campenhout, Jeroen Versteele, David Bergé, Charlotte Vandevyver, Pieter De Buysser en Bojana Cvejić. · September 2006. Nummer 103 verschijnt in een nieuwe vormgeving en op cahierformaat. De redactie bestaat uit David Bergé, Bojana Cvejić, Anne Dekerk, Sally De Kunst, Daniëlle de Regt en Elke Van Campenhout. Vormgeving: Van Looveren | Gobert | Princen.

April 2008. Nummer 111 verschijnt in een nieuw redactioneel concept: Etcetera wil ‘een lopende kroniek van de podiumkunsten’ zijn en meer aandacht besteden aan de praktijk. De redactie bestaat uit Johan Reyniers, hoofdredacteur, Daniëlle de Regt, Ivo Kuyl, Bart Meuleman, Jeroen Peeters en Karlien Vanhoonacker. Eindredactie: Elke Decoker (Etcetera 112 tot 119), Evelyne Coussens (vanaf Etcetera 121). Vormgeving: Van Looveren & Princen.

Juni 2014. Begin 2014 neemt hoofdredacteur Johan Reyniers ontslag om als hoofddramaturg de ploeg van Toneelgroep Amsterdam te gaan versterken. Met hem vindt ook de redactie dat het tijd is om de fakkel door te geven. Lene Van Langenhove, de nieuwe hoofdredacteur, stelt een nieuwe redactie samen en kiest voor mensen met een brede kijk die in de praktijk staan als dramaturg, docent, journalist of onderzoeker: Charlotte De Somviele, Sébastien Hendrickx, Erwin Jans, Bauke Lievens, Geert Opsomer, Mia Vaerman en Kristof Van Baarle. De nieuwe redactie wil scherpstellen op alle vormen van podiumkunsten: theater, dans, performance, muziektheater, physical theatre, circus, jeugdtheater,… en wil een breder publiek aanspreken met verrassende en vlotte artikels. Dat vertaalt zich in een nieuwe vormgeving. De grootste vernieuwing is dat Etcetera voortaan gratis verspreid wordt in zo’n 250 theaters, kunstencentra, culturele centra, musea, cinema’s, hogescholen  en cafés in Vlaanderen en Nederland.

December 2014. Lene Van Langenhove geeft om persoonlijke redenen haar opdracht als hoofdredacteur terug.

Februari 2015. Een kernredactie, die zichzelf de ‘kleine redactie’ noemt, gaat Etcetera leiden, in samenspraak met een uitgebreidere redactiegroep. Deze ‘kleine redactie’ bestaat uit Charlotte De Somviele, Kristof Van Baarle, Michiel Vandevelde en Seba Hendrickx. Er zal ook een (deeltijdse) redactiesecretaris aangeworven worden voor het praktische redactiewerk. De ‘kleine redactie’ realiseert Etcetera 141, een eerste ‘overgangsnummer’ (juni 2015).

September 2015. Het centrale redactiecollectief, de ‘kleine redactie’ opent Het Theaterfestival 2015 met de State of the Youth. Half september verschijnt Etcetera 142, het tweede overgangsnummer, met een nieuwe vormgeving van Ward Heirwegh. De ‘grote redactie’ bestaat nu uit Erwin Jans, Bauke Lievens, Geert Opsomer, Mia Vaerman (redactieleden die al met Van Langenhove samenwerkten) en Joachim Ben Yakoub, Judith Blankenberg, Evelyne Coussens, Tunde Adefioye, Klaas Tindemans, Willem de Wolf en Frederik Le Roy (nieuwe redactieleden).

Lente 2017. Ciska Hoet treedt toe tot de kleine redactie. Hari Prasad Adhikari Sacré en Carolina Maciel de França treden toe tot de grote redactie. In 2019 verlaat Michiel Vandevelde de kleine redactie, Bauke Lievens verlaat de grote redactie. September 2019: Leonie Persyn treedt toe tot de kleine redactie (tot de zomer van 2020). Januari 2020: Kristof van Baarle verlaat de kleine redactie en Joachim Robbrecht treedt toe. Zomer 2020: Mia Vaerman verlaat de grote redactie, Wouter Hillaert treedt toe. Januari 2021: Simon Baetens en Esther Tuypens treden toe tot de kleine redactie, Anna Franziska Jäger sluit aan bij de grote redactie. November 2021: Carolina Maciel de França verlaat de grote redactie, Luc de Groen en Karen Joosten vervoegen de grote redactie. Lente 2022: Kopano Maroga treedt toe tot de grote redactie, Lena Vercauteren wordt lid van de kleine redactie. 

Bestuur

Algemene Vergadering: Yasmina Boudia, Elke Decoker, Karolien Derwael, Ronald Geerts, Hugo De Greef, Ineke Le Compte, Melat Nigussie, Bert Schreurs, Stan Spijkers en Kathleen Treier

Bestuur: Yasmina Boudia,  Elke Decoker, Ronald Geerts, Hugo De Greef, Melat Nigussie, Stan Spijkers; leden, Kathleen Treier; voorzitter