Leestijd 2 — 5 minuten

Etcetera ontving

KRONIEK – RECHT OP EEN ANDERE VISIE

Tijdschrift voor Theaterwetenschap

Ook aan de begeleiding van het theater besteedt Nederland meer aandacht. Dat blijkt uit de werking van het Nederlands Theaterinstituut waar tal van verzamelingen en activiteiten gecentraliseerd worden, maar o.a. ook uit de talrijke opleidingen voor theaterwetenschap die qua personeelsbezetting, wetenschappelijke omkadering, onderzoeksactiviteit en studentenbevolking nauwelijks met Vlaamse normen te meten vallen. Het Tijdschrift voor Theaterwetenschap (TTW) brengt het mollenwerk van deze instituten in kaart; het wordt uitgegeven in een samenwerkingsverband van de Instituten voor Theaterwetenschap van Amsterdam en Utrecht en van de afdelingen theaterwetenschap van Leiden, Groningen en Nijmegen.

Ter gelegenheid van het Europees Filmjaar 88 werd een themanummer over film samengesteld. Nu is dat voor TTW niet zo’n overspelige situatie, aangezien in Nederland filmwetenschap intrinsiek tot de opdracht van deze instituten hoort, in plaats van tot de reikwijdte van de communicatiewetenschap. Film wordt in dit nummer uit diverse hoeken bekeken: er is de emotief-psychologische aanpak van Tans receptieonderzoek, het communicatietheoretisch perspectief van Kattenbelt, een discussie rond diverse semiotische opvattingen naast historisch en histrionisch onderzoek. Volgens inleider Ernie Tee heeft die diversiteit te maken met het gemis aan traditie van het Nederlandse filmonderzoek: “Wat in de afgelopen jaren aan onderwijs en onderzoek op het gebied van film het licht heeft gezien op onze universiteiten, is nauwelijks van een geschiedenis voorzien. In deze situatie is filmwetenschap geïnitieerd vanuit verschillende faculteiten, en aangevat door personen die, wat specialisme en benadering betreft, uit uiteenlopende richtingen afkomstig zijn.” Maar diversiteit zorgt voor beweging. Hiervan geeft TTW 22 een scherp beeld.

Tijdschrift voor Theaterwetenschap, Wilhelminapark 11/12, 3581 NC Utrecht.

 

Dedalus brengt het drama in kleine sneetjes op de plank. De regelmaat zorgt voor een nu al stevige maaltijd. Het Vermoeden is een ouder stuk van Arne Sierens; Teibele en haar demon (LB.Singer), Verhalen uit het Weense Woud (von Horváth) en Geschiedenis van een paard (Tolstoj en Rozowski) zijn vertalingen die uitgegeven worden i.s.m. het Raamtheater; met The Hunting of the Snark (naar Caroll) en De baron van Münchhausen (naar Burger) zet Paul Pourveur zijn reeks van vrije bewerkingen van de wereldliteratuur voort.

 

Alternatives Théâtrales publiceert in het dubbelnummer 29-30 de tekst Europa van René Kalisky, geëscorteerd door verschillende artikels over auteur en werk.

 

Cahiers théâtre Louvain bundelt in nr. 60-61 de memoires van haar stichter Armand Delcampe. Het is een verzameling van zeer diverse sporen: memo’s aan technisch en administratief personeel, brieven aan ministers, nota’s aan het publiek, interviews, persmededelingen, historische overzichtsartikels, regie-opties, enz. Ze bakenen een theaterweg af die resulteerde in de oprichting van een gezelschap, een theateropleiding, een documentatiecentrum en een tijdschrift dat twintig jaar bestaat.

 

Roland Beyen is de auteur van de immense bibliografie over Michel de Ghelderode. Dit accurate werkinstrument voor iedereen die iets van de Ghelderode wil afweten bevat niet minder dan tienduizend referenties gerangschikt in drie hoofdstukken: het werk van de Ghelderode (fictie, non-fictie, brieven), interviews en de de Ghelderode-kritiek. Dit laatste onderdeel is al een huzarenstuk op zich: het bevat o.a. ook universiteitsscripties, persdossiers en de recensies over alle de Ghelderode-produkties (onder ref. 4454 de recensie in Etcetera, juni 1987). Ongetwijfeld een standaardwerk.

Roland Beyen, Bibliographie de Michel de Ghelderode. Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises, Bruxelles, 1987.

JE LEEST ONZE ARTIKELS GRATIS OMDAT WE GELOVEN IN VRIJE, KWALITATIEVE, INCLUSIEVE KUNSTKRITIEK. ALS WE DAT WILLEN BLIJVEN BIEDEN IN DE TOEKOMST, HEBBEN WE OOK JOUW STEUN NODIG! Steun Etcetera.

varia
Leestijd 2 — 5 minuten

#21-22

15.05.1988

14.08.1988

Luk Van den Dries

Luk Van den Dries is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en redacteur van Etcetera. Hij wijdde zijn doctoraat aan de opvoeringsgeschiedenis van Heiner Müller in Vlaanderen en is gespecialiseerd in het naoorlogse Vlaamse theater.

 

NIEUWSBRIEF

Elke dag geven wij het beste van onszelf voor steengoede podiumkunstkritiek.

Wil jij die rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!