René Pollesch

Leestijd 35 — 38 minuten

De revolutionaire onderneming

een theatertekst van René Pollesch

met Bastian Kraft, Astrid Meyerfeldt, Gordon Murphy Krichmeyer, Caroline Peters

En dan is het kapitaal de tragische figuur, zij die lief wil hebben en geliefd wil worden…

Astrid Het geld, daar gaat het toch niet echt om. Bij een bankoverval.

Astrid Wat wordt er verhandeld bij een bankoverval, vraag ik me af. Er wisselt geld van eigenaar, dus moet er toch ook iets verkocht zijn?

Gordon Iets onzichtbaars moet hier van eigenaar gewisseld zijn.

Astrid Want, weet je, eigenlijk zie ik die kloterij niet.

Caroline Misschien een soort overlevingsdrang die geruild wordt. Misschien wordt er een soort overlevingsdrang geruild. En dan staan de meest uiteenlopende mensen hier naar elkaar te kijken hoe ze overleven.

Bastian Misschien wisten ze niet eens, toen ze naar de bank gingen, dat het hier en nu misschien wel eens om het naakte overleven zou kunnen gaan.

Gordon IEDEREEN DIE DAAR NAAR BINNEN GING!

Caroline Of misschien TOCH.

Astrid En dat dat verhandeld wordt.

Bastian Angst en verachting. Doodsangst en experimenten met de totale heerschappij. Maar misschien ook schoonheid en ware liefde.

Gordon Bij deze bankoverval wordt ware liefde verhandeld.

Caroline Zoals de bank binnengaan: revolutionaire ondernemingen, en wat die produceren is altijd ware liefde.

Astrid Dus iets waarvoor in normale omstandigheden niet kan worden betaald:

Caroline Eigen initiatief en absolute overgave aan de poging om buiten de wet te handelen en te leven.

Bastian Zoals kunstenaars en heel die bohémienkloterij.

Astrid Dus, ABSOLUTE OVERGAVE!

Gordon Daarvoor kan niet betaald worden!

Caroline Normaal gesproken.

Astrid Want in de bank gaat het om het geld, omdat het niet om het geld gaat! Maar om ware liefde onder de voorwaarden van een bankoverval.

Gordon Waar gaat het daar dan om? Om liefde om vrijheid om waarheid en misschien ook om schoonheid.

Caroline Het geld, daar gaat het toch niet echt om. Bij een bankoverval.

Astrid Bij bankovervaller GAAT HET NIET OM HET GELD! NEE NEE! DAAR GAAT HET NIET OM GELD! NEE! IN GEEN GEVAL!

Caroline Daar wordt iets verkocht, we weten alleen nog NIET WAT! IK WEET NOG NIET WAT ER DAAR GEKOCHT WORDT!

Caroline En hoe zit dat nu met geweldeconomieën?

Bastian En met roof- en bedrogkapitalisme?

Caroline Dat komt er bij een bankoverval niet aan te pas, want daar wordt ware liefde verhandeld.

Gordon Dat komt er ergens anders aan te pas.

Astrid De Indische markt, bijvoorbeeld, is toegankelijk voor de globale investeerders.

Caroline En dan zijn gruweldaden die daar begaan worden gewoon een randverschijnsel, niks voor CNN.

Gordon En CNN is een liefdesfilm voor globale investeerders.

Bastian De ondernemingen en hun LIEFDESFILMS!

Bastian Je moet gewoon aandachtig kijken en toekijken op wat er verhandeld wordt.

Astrid En de beelden die uit Bagdad komen, die zijn

Astrid Angst en ongelooflijke emotionele en lichamelijke inspanning.

Bastian En wat er in de bank geconsumeerd wordt.

Caroline In deze geweldeconomie. Wat wordt er geconsumeerd bij een overval op de geweldeconomie?

Gordon En vooral, hoe kan ik jou anders interpreteren en je haat als liefde?

Astrid Die liggen daar op de vloer van de bank en interpreteren haat als ware liefde, zij die overvallen zijn. Of de bank. Die wil immers een revolutionaire onderneming zijn, daarom houdt ze de handel in ware liefde met bewakingscamera’s in het oog.

Caroline De absolute overgave aan een job, zoals: kunst maken of zo nodig mensen afknallen.

Gordon En misschien zou je ervaringen op deze manier in rekening moeten brengen.

Bastian Zoals geld vloeit tijdens een bankoverval, een liefdesfilm voor globale investeerders. De klote-rij daar.

Caroline Maar er is er één die dat niet is. Moulin Rouge met Nicole Kidman is een liefdesfilm voor revolutionairen.

Gordon Waarin het kapitaal niet tot zijn recht komt, dus niet tot de ware liefde, maar aan de hele ware-liefde-kloterij geld verdient.

Caroline En daaraan, dat het niet tot zijn RECHT KOMT!

Astrid En ergens zien de machtige geldschieters er toch gewoon klote uit.

Gordon In Moulin Rouge.

Astrid Die komen in deze liefdesfilm eigenlijk helemaal niet voor, maar ze scheppen met heel DIE KLOTERIJ poen tot ze achterlijk geworden zijn!

Caroline Ze peppen de liefde op, zodat ze d’r geld mee kunnen verdienen.

Bastian Ze peppen hier de liefde op, OMDAT ZE IN GELD GELOVEN! DE KLOTEFILMPRODUCENTEN!

Caroline En zo krijgt iedereen zijn liefde. In tijden waarin ze niks betekent.

Gordon Maar wanneer deze liefdesfilms op CNN lopen en de VS haar gedichten voordraagt op CNN…

Bastian Wat voor een gedicht zeg ik dan voor jou op, jij ONNOZELAAR?!

Astrid Ik kan zeggen, je bent ziek, je bent gek en ik kan je toch nog liefhebben. Ik kan zeggen, jij bent onmenselijk of ik.

Gordon Daarvoor kan niet betaald worden!

Caroline Normaal gesproken…. en ik kan je toch nog LIEFHEBBEN!

Caroline Ik kan zeggen, je bent het kwaad en ik kan je toch nog liefhebben, omdat ik niet meer weet wat dat is. Het kwaad.

Gordon ledereen die weet wat goed en wat kwaad is, kan niet liefhebben.

Bastian Iedereen die hier nog aan uit kan, KAN NIET LIEFHEBBEN! Dus net dat wat revolutionaire ondernemingen produceren in deze kloterij hier:

Caroline Liefhebben en er niet meer aan uit kunnen, aan de kloterij.

Gordon Of zoiets als schoonheid of vrijheid, natuurlijk zoeken we dan niet meteen naar de kassa’s in zo een mooi warenhuis.

Caroline Wat voor een meedogenloze relaties iemand toch kan hebben! Zoals ik, met een revolutionaire onderneming! We maken onszelf kapot in meedogenloze relaties, met al hun emotionele en lichamelijke eisen.

Bastian Revolutionaire ondernemingen zijn liefdes-ondernemingen.

Caroline… de ware liefde verkopen, maar HOE GAAT DAT?!

Gordon Met mij gaat het niet goed. Maar toch ben ik hier om deze bank te overvallen. Het werk dat ik doe is met geen geld te betalen! En toch vloeit hier geld! Maar ik zeg het je: dat wat ik ben is met geen geld te betalen. Nooit! Je kan me dan nog zo kapot maken met liefde, maar je krijgt het niet voor geld, DAT HIER! Dat krijg je alleen maar wanneer ik je overval, alleen tijdens een bankoverval. Mijn hele emotionele en lichamelijke inzet krijg je alleen wanneer ik je overval. Wanneer ik je dood tijdens mijn dodelijke overgave tijdens een bankoverval, alleen dan kan je liefde vervuld worden. Maar ANDERS NIET! Maar hier vloeit GELD! En naar het schijnt kan je dit hier krijgen: mijn overgave, mijn liefde voor deze bezigheid, al mijn agressie en de wil hier mijn leven op het spel te zetten en mij helemaal over te geven.

Caroline En dat je bereid bent je leven op te offeren voor de goede zaak, voor mij, bedoel ik! En dat daar een revolutionaire gedachte achter steekt, achter jouw situatie, bedoel ik! En ik zeg je nog iets: we maken geen kans, omdat jij onze liefde niet begrijpt. Ik zou ze jou zo graag willen uitleggen, maar ik begrijp ze zelf niet. Er was een revolutionaire gedachte in deze kloterij hier, hier in mijn situatie, bedoel ik, en die moet ik nu toch kunnen uitspreken. Zodat zij er is! Zodat zij in de wereld is! Die is hier voortdurend, de wereld, 24 uur per dag, en er was nauwelijks een revolutionaire gedachte in te bespeuren, tot jij kwam. Jij klote-revolutionaire onderneming!

Astrid Revolutionaire ondernemingen die aan een nog nooit eerder vertoond geweld blootgesteld zijn. Ik lig daar op de grond tijdens zo een bankoverval en denk dat ik mijn haar nog eens zou kunnen laten doen, een gedachte die je ook hebt als je verliefd bent. Maar dan dodelijk verliefd, zonder dat je door de gedachte aan een of andere toekomst afgeleid wordt. En wanneer ik dan over mijn kapsel nadenk, ja, dan heeft het toch iets. En ik weet helemaal niet wat je mij te bieden hebt, misschien word ik wel slanker en val ik af, terwijl ik hier op de grond lig en beef en het gevoel van doodsangst in mij begin te voelen. Ik moet de hele kloterij gewoon herinterpreteren, dat wat jij hier doet. Ik moet de kloterij gewoon consumeren, want uiteindelijk vloeit hier geld. En dus moet ik hier toch iets geconsumeerd hebben. Ik lig daar maar wat in de bank en denk: Al die mensen zoeken naar een gebeurtenis die hun leven zal veranderen. -En ik zie dat je er door drugs ongelooflijk jong blijft uitzien.- En ze consumeren en interpreteren er maar op los en vragen zich af of hen de voorkennis over hoe het er bij een bankoverval aan toegaat, van op de televisie of zo, of deze voorkennis en dit herkenningseffect, dat ik voor de rest eigenlijk alleen maar van Disneyland ken -watje helemaal niet verder helpt wanneer je d’r bent maar niks van de hele Disneykloterij afweet- of hen dat nu zal helpen of niet. Ja, deze voorkennis, zonder dewelke je in Disneyland niks kan gaan doen. En bij deze bankoverval wordt me ook duidelijk waarom we met dat wat we graag zien zo schrikwekkend omspringen.

Gordon Jij bent zo een klotegebied waarin ik liefde wil realiseren.

Bastian En het is vertwijfeling wat hier wordt gekocht.

Caroline NEE! NEE! NEE!

Astrid JAWEL! JAWEL! JAWEL!

Caroline Consumeren en er maar op los interpreteren. In de kloterij.

Clip: Cancan

Astrid Deze scène laat me zo verward achter en ik ben blij dat ik speels genoeg ben om me in de film Moulin Rouge met de rijke ondernemer te identificeren, die de ongelukkigste liefde ter wereld beleeft, met die hoer Nicole Kidman, zonder dat hij op het medelijden van de toeschouwer kan rekenen. Ergens heeft er NIEMAND MEDELIJDEN met hem! Ja, oké, hij is een egoïst, maar kan dat nu nooit eens zonder dat vooroordeel over GELD bekeken worden?

Bastian Hebben wij niet allemaal een vooroordeel over GELD!

Astrid Het arme geld, iedereen koestert er zoveel VOOROORDELEN over.

Caroline Het tragische liefdesverhaal wordt daar nog liever met een arme, matig begaafde dichter beleefd dan met mij, de Duke.

Bastian Ondernemingen zijn er eens van uitgegaan dat ze ook nog de laatste prul konden verkopen, ja, dat ze de eigenlijk onverkoopbare prullen ofwel als een soort ervaringsonderneming ofwel als een revolutionaire onderneming konden aanbieden. Dus net dat wat niet verkocht kan worden.

Astrid Wij oudeuropese subjecten nemen nog altijd aan dat er iets is dat niet verkocht kan worden.

Bastian MAAR DAT IS ER NIET!

Caroline DEZE ONDERNEMING HIER ZIET JE ECHT GRAAG!

Astrid EN HOE DOET ZE DAT?

Caroline En waarom lukt het jouw onderneming niet mij ECHT GRAAG TE ZIEN?

Gordon IK WIL DE REVOLUTIONAIRE ONDERNEMING!

Bastian IK WIL ME ONVOORWAARDELIJK AAN JOU BINDEN!

Astrid ALSJEBLIEF TROUW MET MIJ! JIJ REVOLUTIONAIRE ONDERNEMING

Caroline Stemmen tijdens een bankoverval.

Bastian Het laatste economische aanbod betekent ook dat je ook het laatste verkoopt.

Gordon En omdat al het geluk en al het verlangen vooral samengaan met wat niet rendeert, vraag ik me af, hoe moet dat in zijn werk gaan?

Caroline Dat net dat verkocht wordt, wat eigenlijk niet rendeert.

Astrid Momentje, wanneer wij een deal hebben, dus jij betaalt voor iets, dan moet nog lang niet uitgemaakt zijn waarvoor.

Gordon Dat zou ik nu toch graag willen weten, waarvoor ik hier nu eigenlijk betaal.

Astrid De bronnen van de rijkdom zijn immaterieel. En ik wil niet zomaar toekijken terwijl jij alleen maar aan poenscheppen denkt.

Bastian Die kloterij wil ik ook immaterieel.

Caroline Kan je niet zo cool zijn als iemand die zich niks aantrekt van geld verdienen?

Gordon Ik zou dat kopen.

Bastian Als die eindelijk weg zouden zijn, die DOLLARTEKENS IN JE OGEN!

Gordon Maar die worden alleen maar groter door worlddotcom-faillissementen die dollartekens en door die kloterij van roof- en bedrogkapitalisme.

Astrid Al die revolutionaire ondernemingen bevinden zich hier rond mij, vooral jij, en ze verkopen dingen waarvan ik eigenlijk nooit had gedacht dat iemand die kloterij kon verkopen.

Bastian Dus dat ik ze wil…

Caroline Ik bedoel maar, een mooi vooruitzicht op iets stoms, ja, oké, dat wel, al die ervaringen, maar toch niet deze VERACHTING!

Bastian Waarom kan je mij die verkopen?

Astrid Of vertwijfeling en waarom ik die in mij realiseer.

Bastian WAAROM REALISEER IK VERTWIJFELING IN MEZELF?

Gordon Ik dacht de hele tijd, deze onderneming gaat me verkloten, of overvallen, maar ze ziet me echt graag. Ik moet me dat gewoon realiseren.

Caroline Er zijn ondernemingen die jou helpen en jij betaalt ze daarvoor. En er zijn ondernemingen die men zich kan voorstellen, die help jij en jij betaalt ze.

Astrid ONDERNEMINGEN DIE MEN ZICH KAN VOORSTELLEN!

Bastian Deze fabriek voor een ander leven, deze productieplaats van revolutie en rijkdom.

Caroline Nee, ik wil ze niet, de kloterij, en ergens kan het toch niet zijn datje mij iets verkoopt wat ik niet wil.

Astrid Dan is het allerlaatste economische aanbod dat ik ze mag waarnemen, de revolutie.

Bastian En ondernemingen die ze aanbieden. Revolutionaire ondernemingen.

Gordon Het laatste economische aanbod betekent ook datje het laatste verkoopt. Dat wat nog niet verleid is, mijn onvoorwaardelijke overgave aan iets, en alles wat niet berekend is.

Bastian Ik zie jou en jij kan alleen maar leven in absolute vrijheid.

Astrid Jij kan alleen maar leven wanneer ik je met rust laat. En je niet de hele tijd graag wil zien.

Caroline Ik zie je niet de hele tijd graag, dat beloof ik je.

Bastian Ik dacht gewoon dat je een revolutionaire onderneming was.

Astrid Wat voor een meedogenloze relaties iemand toch kan hebben! Zoals ik, met een revolutionaire onderneming!

Gordon Ik begreep helemaal niet hoe we op onze zoektocht naar het geluk van die meedogenloze relaties konden onderhouden. Maar misschien moeten experimenten er gewoon zo uitzien. Experimenten met ons als revolutionairen en als ondernemingen.

Bastian Wat voor een meedogenloze relaties iemand toch kan hebben. En wat voor een nooit eerder vertoond geweld waaraan ze blootgesteld zijn.

Astrid … en de emotionele en lichamelijke inspanning die iemand moet opbrengen om een persoonlijke relatie met jou te kunnen opbouwen.

Caroline Die gangsters hebben nu eenmaal vrijheid nodig, die kan je niet op een relatie vastpinnen tijdens een bankoverval, die denken te veel aan andere dingen.

Astrid Dat ze hier niet aan liefde denken maakt ze net zo aantrekkelijk. En niet aan geld.

Bastian Daar gaat het niet om liefde of geld.

Astrid Wat voor een meedogenloze relaties iemand toch kan hebben.

Caroline Die hem op het randje van iets brengen.

Gordon Het beledigt me diep dat die snurker van een arme dichter bij jou kan slapen en ik niet. Hoe kan je toch zo TACTLOOS ZIJN! Ik dacht dat je intelligent was, en je weet wat ik wil kopen of waar ik wil van houden.

Bastian Dat kan toch niet, dat ik hier de hele tijd voor de waarheid moet betalen en dat ik er niks aan heb.

Caroline Heb niks aan de waarheid, maar BETAAL!

Astrid Dat is erg fraai, wat u hier heeft, al die rommel enzo, en het was ook zeer aangenaam hier met jou wat rond te knuffelen, jij lief verkoopstertje. We hebben geneukt, hier op deze kosmische kassa, die ik daarom de hele tijd niet kon zien.

Bastian En dan die dollartekens in je ogen, ik wil toch het echte. Ik wil toch om mezelf graag gezien worden.

Astrid Ik wou iets beleven en het leven in de gedaante van Miss Kidman heeft nog maar eens vriendelijk geweigerd, misschien omdat je ervoor betaalt, misschien omdat je er te veel van wilt.

Caroline Jij hebt mijn leven zo ondersteboven gegooid dat ik het alleen nog maar walgelijk vind, en het kan toch niet zijn dat ik daarvoor betaald heb.

Astrid Dat ik mezelf walgelijk vind.

Caroline Dat begrijp ik niet, alles rondom mij ziet er klote uit en ik krijg nog altijd rekeningen.

Astrid Wil je nu de wereld veranderen of mij, jij revolutionaire onderneming?!

Gordon Wil je nu de wereld veranderen of mij? Zeg me dat eens, dat wil ik nu meteen weten! Jij bohé-mienrevolutiekloterij!

Clip: WTC-Video bij ‘Annie get your gun’

Astrid Plezier maken, de wereld veranderen en daarmee nog geld verdienen ook.

Caroline (tegen A) Jij verandert hier de wereld of tenminste toch deze winkel en verdient er een hoop geld mee.

Astrid Dat is geweldig, dat je mij vertelt dat je mij graag ziet, alsof ik dat gekocht heb. Met deze VERDENKING! KAN IK TENMINSTE NOG LEVEN!

Caroline Ik ben graag paranoïde. Ik wil dat hebben. Vooral in verbinding met ‘IK HOU VAN JOU’ BEVALT ME DE KLOTERIJ!

Bastian We horen hier alleen nog maar ‘Ik hou van jou’ alsof we het gekocht hebben.

Caroline Je zegt tegen mij dat je van me houdt, alsof ik dat heb gekocht. En als we hier op de kassa neuken zie ik dat ding tenminste niet voortdurend.

Astrid Zegt wat ik koop me ook wie ik ben? Jij lief verkoopstertje, in je mooi warenhuis, jij zegt me in zekere zin wie ik ben, en dan zou ik weten wie ik ben en ik zou zelfs bijna vergeten te betalen. Het was zo mooi met jou en samen hebben we gevonden wat ik zocht en ik was zo gelukkig, en wanneer ik dat ben, vergeet ik altijd TE BETALEN! Of ik verdring het op de een of andere manier, of omdat jij de kassa’s zo mooi verstopt hebt.

Caroline Ja, goed, ik wil ze ook niet zien, die dollartekens in je ogen, maar dan is er tenminste iets en niet niks.

Astrid Liever dollars dan niks in je ogen.

Bastian Als je d’r dan tenminste plezier aan beleefde en de wereld of mij wou veranderen en zin had d’r geld mee te verdienen.

Caroline Jij kloterevolutionair.

Astrid En jij zou de kassa’s zo mooi kunnen verstoppen en dan zou het altijd Pasen of Kerstmis zijn. En ik zou ze kunnen zoeken, de kassa’s, net als met Pasen.

Caroline Wat leuk, wat een belevenis zou het zijn, wanneer ze de kassa’s zouden verstoppen en wij zouden ze zoeken, door de warenhuizen trekken als gekken, niet alleen met Pasen maar altijd, en we zouden niet op koopjesjacht maar op kassajacht zijn.

Bastian Jaag op kassa’s en niet op KOOPJES!

Astrid Zoals die ‘laat het maar groeien’-kapper, die schijnt het niks te kunnen schelen of ik een kapper nodig heb of niet.

Caroline Ik ga bij jou naar binnen en wil mijn haar laten knippen en jij zegt voortdurend: ‘Laat het groeien!’

Astrid Maar ik ben nu eenmaal geen klote headbangen ik wil een mooi, burgerlijk kapsel, maar dat GEEF JE MIJ NIET!

Bastian Daar zou ik dan eigenlijk niet naartoe moeten gaan. Misschien betaal je daar alleen maar, want die kerel knipt je haar helemaal niet maar vraagt geld om het te laten groeien.

Gordon (revolteert in het kapsalon) LAAT HET GROEIEN!

Clip: Laat het groeien

Astrid Nu had ik toch iets anders verwacht uit jouw mond en ik ben er zeker van dat je weet wat je verkoopt, kappertje, maar je zegt alleen maar de de hele tijd LAAT HET GROEIEN!

Gordon LAAT HET GROEIEN!

Caroline Wat wil je toch van mij, revolutionaire onderneming?

Astrid Ik zou je graag bestormen, zoals de politie een zwarte markt. Of je regeren.

Bastian De hele kloterij steekt vol met revolutionairen. Ze hebben allemaal van die revolutionaire ondernemingen, zoals: mij gelukkig of mij kapot maken om mij gelukkig te maken.

Caroline Maar ik wil niet kapot zijn om GELUKKIG TE ZIJN!

Astrid En ik zie hoe je mij er uitgekozen hebt om me aan jouw onderneming te binden. Misschien word je wel even ongelukkig als ik met jou.

Bastian Jij hebt mij gekozen om jouw onderneming aan mij te binden.

Caroline Ik ben geen revolutionaire onderneming, ik ben de Duke.

Bastian WAAROM BLIJF JE BIJ MIJ?!

Astrid Ik dacht, misschien is het wel niet zo slecht, mij aan iets BINDEN!

Caroline Ik dacht dat je van me kon houden en je hebt er toch alles voor gedaan en we hebben voortdurend geprobeerd de situatie te veranderen, zodat we nog normaal met elkaar zouden kunnen omgaan.

Bastian We hebben elkaar geld gegeven, ik was met jou in dinges daar en dat was een hele belevenis.

Astrid … en nooit werd er iets over gezegd of ik hier nu geld voor moet betalen of niet en zo ja, wanneer dan wel. En of ik dat zelf moet beslissen of dat jij me de rekening opstuurt.

Caroline En ik je betaal voor de immateriële kloterij dat ik moet toekijken terwijl jij probeert te overleven.

Bastian Misschien hang ik hier te besluiteloos rond voor deze winkel en moest ik maar beslissen iets te doen of dat te kopen wat ik echt wil.

Astrid Wat wil ik dan?

Caroline En wat hebben we hier nog niet verkocht en wat zouden we eventueel (of ook niet) nog kunnen verkopen!

Astrid Mijn laatste leven, dus dit hier, heb ik met jou, met hem, met de Duke dus, doorgebracht. Hij was er altijd voor mij. Hij heeft me altijd opgebeld. Hij wou tenminste iets van mij.

Caroline Mij iets verkopen, iets dat ik niet ken, tenminste niet als product, mezelf bijvoorbeeld.

Astrid Al die producten liggen tijdens een bankoverval gewoon op de grond en ze kennen elkaar niet eens.

Caroline Eigenlijk ken ik mij nog niet als product.

Bastian De klant kent zichzelf niet en misschien leert hij zichzelf wel als product kennen.

Caroline En het wordt ook steeds moeilijker om het leven vol te houden, vooral wanneer iemand voor jou zit en tegen jou over zichzelf begint te vertellen. Iemand zit daar te vertellen over het leven tegen jou en voor jou is het nauwelijks nog vol te houden.

Astrid Jij bent zo een rotzak.

Caroline Tegen mij.

Astrid Daarnet wou je nog revolteren, Nicole, en mij jouw vriendschap aanbieden, zonder dat ik ervoor moest betalen. Tot het hele zaakje je dan toch te hachelijk werd.

Bastian Misschien dacht je aan zoiets als een omgekeerde tupperwareparty, waar je vrienden in klanten verandert. En dan beginnen die opeens bullshit te kopen bij jou thuis.

Astrid En wat voor een berekening steekt daar nu weer achter, klanten in vrienden te veranderen? Dat vraag ik me nu toch af. ZOALS ALTIJD! Maar ja, ik ben toch altijd te langzaam voor je revolutionaire bedrijfsideeën.

Bastian Jij wil dus absoluut mijn vriend zijn, Nicole Kidman, JAAA?!?

Caroline En jij bent beginnen schreeuwen en mij beginnen krabben en je wou je van de Moulin Rouge naar beneden gooien en ik begon al te denken dat je hysterische aanval betekende dat je afstand nam van je revolutie mij in een vriend te willen veranderen. Maar weet je, die revolutie wil jij helemaal niet. Omdat je gemerkt hebt dat er VOOR JOU HELEMAAL NIKS INZIT!

Bastian En je hebt seks met iedereen maar niet met mij en op de een of andere manier lijkt het alsof ik ervoor betaal dat jij je klanten of vrienden nu zelf kan kiezen. Maar daar betaal ik niet voor, DAT JIJ DAT KAN DOEN!

Astrid Ja, oké, goed mogelijk dat ik verachting gekocht heb en ook wou kopen. Maar die moet toch ook in een andere vorm bestaan, die verachting, een vorm die mij kan doen geloven dat je mij nog graag ziet.

Bastian Een vorm die de mogelijkheid biedt de niet-manipulatieve elementen te laten overheersen. En dat ik liefde in mij kan realiseren.

Caroline Ja, oké, jij houdt van Nicole Kidman, maar ik ben het principe waar je leven zich naar richt.

Astrid Jij doet maar alsof je van me houdt en zo, maar dat daar geen leven achter steekt, dat verandert de hele zaak. En mij. En tot nu toe was voor mij de vraag, hoe krijg ik de liefde met het leven erachter.

Caroline En hier in het Parijs van de eeuwwisseling is iedereen nog steeds zo weerspannig en wil gewoon zijn eigen, kleine verneukte leven verder leven zonder dat er ook maar iets echt van betekenis is, en hoe krijg ik dan het personeel van de Moulin Rouge, hoe krijg ik die hoeren zover dat ze ware liefde gaan voelen voor mij. Dat zal volgens mij toch niet alleen maar met tact of menselijkheid gaan.

Bastian Het kapitaal is zo onmenselijk.

Astrid En wij twee, wanneer we elkaar betalen, of ik jou, dan kunnen we dat misschien op de een of andere manier menselijker maken.

Caroline Natuurlijk is altijd weer de grote vraag, mijn vraag, bedoel ik: waarom wil je mij niet? Dat is de grote vraag voor mij. Waarom jij mij niet wil!

Astrid We weten toch allebei dat ik van je moet houden om aan jou te kunnen werken. En aan de ervaringen met jou. Ik moet die toch realiseren in de fabriek in mijn hoofd. Ik werk hier toch eigenlijk en niet jij!

Bastian Ervaringswerk.

Caroline Ik interpreteer je opnieuw! Ik consumeer je! Ik maak van jou iets totaal anders en jij van mij!

Bastian Jij revolutionaire onderneming, jij verwart me zo.

Clip: Tapijten gaan de trap op

Bastian We zijn in het New York van het jaar 1994 en iemand springt van het dak van een flatgebouw, kort nadat een Afrikaanse markt in de 125″‘ straat ontruimd is.

Gordon Er was een klote Afrikaanse rommelmarkt in New York en de New Yorkers gingen geweldig tekeer tegen die kloterij en toen kwam de politie en sloeg de opstand die eigenlijk een markt was uit elkaar.

Astrid Ja, die werd door de flikken uit elkaar geslagen, die Afrikaanse opstand. En dan valt daar iemand van het dak van een flatgebouw, ik weet niet juist waar, maar dat moet hier ergens in New York geweest zijn, op het een of andere nulpunt dat veel waard was stond een flatgebouw en daar springt iemand van het dak. Het flatgebouw, wat kan ik daarover zeggen? Het was zeer hoog, maar over degene die daar van het dak springt, kan ik ook zeggen dat hij zeer hoog was.

Gordon Een Afrikaanse rommelmarkt die van die Afrikaanse rommel verkocht. En dan de gewone verkopers, die gingen tegen die rommelmarkt geweldig tekeer.

Caroline Ja, die rommelmarkt in New York die op het terrein van een nooit afgewerkt winkelcentrum stond, die maakte de verkopers echt woedend. En dan ontruimden gewapende politieagenten de African market in de 125!” straat, waar uit Afrika geïmporteerde waren verhandeld werden.

Bastian Het laatste uur van de gebruikswaarde heeft voor ons, voor ons allebei, geslagen, mijn schat!

Astrid En ik weet niet meer wat nuttig is en wat niet.

Gordon Eigenlijk weet ik niks meer.

Caroline Ik weet ook niet meer hoe ik moet inkopen.

Gordon Ik weet niet meer hoe ik moet INKOPEN!

Astrid Het idee dat consumptie een passieve daad van een onverschillige massa is, werd onder andere in feministisch georiënteerde subculturele kringen afgewezen, (kussen elkaar)

Caroline Consumptie is gebaseerd op actieve beslissingen, op kennis en een schat aan interpretatie, en volgens de feministische economische theorie is het gewoon werk. Dit hier is WERK! (begint de shop te vernielen/vernielt de shop)

Gordon Er ik wil ervoor betaald worden! Dat ik hier inkoop.

Astrid Maar iemand betaalt mij net daarvoor dat ik hier werk en deze klotewinkel verniel.

Bastian Die revolutionaire onderneming hier.

Astrid Dat ik hier momenteel ‘inkoop’, daarvoor word ik betaald. Ja, oké, de kloterij ziet er misschien zo uit alsof ze te-fake-om-fake-te-kunnen-zijn is, dus dat het hier om de een of andere doorgedraaide simulatie gaat, maar ik doe dat hier écht! En iemand die zich zo sterk vergist als ik, die heeft geen illusies nodig.

Caroline IEMAND DIE ZICH ZO VERGIST ALS IK HEEFT GEEN ILLUSIES NODIG!

Gordon De val van de muur in Berlijn was de aanleiding tot hoogdravende toekomstvisioenen.

Astrid (doet inkopen met karate) Ik wil overal een metropool kunnen zijn, met alles wat ik ben en hoe ik te werk ga!

Bastian Jij klote global player!

Astrid IK WIL OVERAL EEN METROPOOL ZIJN! MET ALLES WAT IK BEN EN HOE IK HIER TE WERK GA!

Bastian Jij doet inkopen terwijl ze boven je kop muziek spelen.

Astrid Wie heeft dat gespeeld of gezongen? De een of andere Atta of Enya of zo’n kloteshit! Of Britney? Ja, Britney. Britney of de een of andere kloteïslamietenteef. Of Enya, die islamietendinges of fuck me Amadeus! Wat was dat daarjuist voor een muziek?

Gordon En nu fuck me Amadeus!

Caroline Wat ik meemaak hier in jouw kloterij is werk. Dat ik iets meemaak hier in jouw klote-Disney-land is werk! Wat ik hier voor deze coulissen laat zien, mijn gevoelens, wie ik ben hier in dit pretpark is WERK! KLOTE!

Astrid Ik heb het raden naar een arbeidsovereenkomst. Vooral hier te midden van deze omgevallen rekken.

Caroline En ik zou niet weten wat mijn werk is. Waar wordt er hier iets gefabriceerd, dat wat ik omzet in geld, bedoel ik, waar is dat?

Astrid Voila! De klassieke definitie van arbeid!

Bastian Overheerst nog steeds in deze winkel!

Astrid Omdat de klassieke definitie van arbeid nog steeds overheerst, is het maatschappelijke nut en het economische exploitatiepotentieel van zogenaamde immateriële bezigheden tot dusver niet voldoende onderzocht en naar waarde geschat.

Gordon Maar dat doen wij hier toch. Wij onderzoeken het economische exploitatiepotentieel van immateriële bezigheden in deze WINKEL!

Caroline De plaats van de industriële goederenproductie is in de Westerse landen met hun postindustriële structuurveranderingen door de plaats van de goederenconsumptie, van de informatie- en imagoproductie vervangen.

Bastian Dus dit hier! De globalisering van de productie van multinationale concerns berust op onderaannemingen, waarvan de arbeidsovereenkomsten buiten de staatscontrole vallen.

Caroline Familiebedrijven in Istanboel, bijvoorbeeld. De informeel gestructureerde kofferhandel achter de Turkse textielproductie is gebaseerd op kleine familieondernemingen, waarbij echtgenotes, schoonzussen en zussen van de verkopers en hun kinderen betrokken zijn. Naaimachines die in kelders ratelen. Ga in sweatshops kopen! (karate)

Bastian En het koloniale verleden van de Westerse industrielanden vormt de basis voor de sociale, culturele en economische processen die wij als globalisering omschrijven.

Caroline Staking is bij familiebedrijven niet inbegrepen. Wil jij mijn moeder zijn?

Gordon NEE! NEE!

Caroline Dan zou ik toch onnozel moeten zijn, dan zou ik bij zo’n familiebedrijf niet kunnen STAKEN!

Astrid Hier de kofferhandelaarsters en hier mijn consumptiewerk. (wijst aan in de winkel) Ik ruim hier de rommel op, en de verkoop op die dekentjes daar, heel die informele kloterij, wordt opgeruimd door flikken in Berlijn of New York.

Tina Ga in sweatshops kopen!

Gordon Mijn werk is een omvallend rek!

Caroline Voor mijn werk klooi ik maar wat met de imagoproductie van de kloteshit die jij daar maakt, en ook al zie ik jou nu niet, of je werk, je bent hier ergens op deze bol met zijn geglobaliseerde kloterij.

Astrid En er gaan deuren open en meteen weer dicht. En de Doors houden ermee op en beginnen meteen weer opnieuw.

Caroline Niet voor global players en globale investeerders, maar jouw klotefamiliebedrijf in Istanboel, dat mag doodeenvoudig niet naar buiten.

Bastian Jij bekijkt de globalisering vanuit een keldergat.

Astrid Normaal gesproken telt dit hier niet als werk of het telt als niet-werk.

Caroline Ik vermoed dat ik werk, maar ik weet niet waaraan!

Astrid Waar is hier dan de klassieke definitie van arbeid! Zij was er net toch en nu mis ik ze zo erg!! DE OUDE KLASSIEKER!!!

Bastian Dat is werken, zoals ik hier consumeer. DAT IS WERKEN!

Gordon Dat ik iets meemaak hier in jouw klote-Disneyland is werk! Wat ik voor deze coulissen laat zien, mijn gevoelens, wie ik ben is WERK! KLOTE!

Astrid Dit hier is ervaringswerk. DIT HIER! Hier binnenin wordt aan ervaringen gewerkt.

Bastian Help mij, ik betaal je ervoor! Met geld of liefde. Dat weet ik niet meer. Dat kan ik niet meer zeggen. Wat wil je dan?

Gordon Geen idee. GEEN IDEE!

Caroline Misschien moest ik maar verwarring kopen en misschien doe ik dat ook. Hier met jou.

Astrid Ik ben plots zo verward hier in deze winkel, nadat ik mijn inkopen heb gedaan. Ik heb hier waarschijnlijk dingen gekocht die mij compleet verward achterlaten.

Bastian Met al die omgevallen rekken en die kloterij.

Gordon Je moet wel meewerken, als je wil dat die hele kloterij jou een ervaring kan verkopen.

Caroline Ja, oké, doe ik.

Astrid Bij jou daarbinnen, daar werkt iets aan een ervaring.

Caroline Goed dat je het zegt, normaal gezien heb ik het raden naar arbeidsovereenkomsten.

Bastian Ik weet nooit of ik nu werk of niet werk. En wat er aan mij werkt, daar heb ik meestal het raden naar.

Caroline Of je nu aan mij werkt of niet!

Bastian Niet-werk, daar heb je in elk geval gewoon het raden naar.

Astrid Ervaringen dringen bij de mens naar binnen of in shops van seven-eleven spreken ze hem persoonlijk aan, zodat de waarde daardoor wezenlijk verhoogd wordt.

Gordon Ja, oké, maar hou ermee op bij mij NAAR BINNEN TE DRINGEN! Het laatste uur van de gebruikswaarde heeft voor ons geslagen, voor ons allebei, mijn schat!

Astrid En ik weet niet meer wat nuttig is en wat niet.

Caroline … voor ons allebei en nu weten we niet meer wat met elkaar aan te vangen! Ergens lijkt het kwaad verdwenen te zijn, maar ik wil het HEBBEN, HET KWAAD! Ergens mis ik je, valt me net te binnen, en de onmenselijke ervaringen met jou en hoe we met elkaar omgaan! Dat er niks nog de moeite waard schijnt te zijn! En dat net nu voor ons het laatste uur geslagen moet hebben!

Tina Wat is dat hier allemaal? Ik ken het verschil niet meer tussen wat nuttig is en wat helemaal niet nuttig is. Tussen wat mij helpt en waarvoor ik met geld of liefde betaal en wat ik help. We gluren uit elkaar naar buiten en soms ontdek ik gebaren bij jou waarvan ik denk dat ik ze van jou heb overgenomen en dan meteen daarna merk ik dat het de mijne zijn, mijn gebaren of handbewegingen en dat jij ze van mij hebt overgenomen, jij klotekameleon. En nu eens zie je d’r uit als Nicole Kidman en dan weer als een ratelslang.

Bastian Op deze markt, waar ik niet meer weet of iets waardevol of waardeloos is, en wanneer ik dat dan op onze omgang met elkaar toepas, op jou en mij, en hoe wij hier maar wat zitten.

Caroline Dat heb ik al met seks gezegd, of terwijl we seks hadden, GEEN IDEE! Dat ik misschien iets beteken voor een onderneming die mij verandert en die mij dus liefheeft en persoonlijk in mij geïnteresseerd is enzo. Ja, oké, ik weet het, zo’n absolute overgave is moeilijk TOT STAND TE BRENGEN!

Gordon En dan zink ik net daarmee weg in de betekenisloosheid, als jij het niet doet.

Bastian Ik zink met revolutionaire ondernemingen weg in de betekenisloosheid.

Astrid En zo heb ik de indruk gekregen dat het absoluut betekenisloos is of ik liefheb of niet en of jij lief-hebt of niet. Of de illusie van liefde van betekenis was of niet.

Clip: Bankoverval

Astrid Er was een overval op een bank waarbij gijzelaars werden genomen. Hij heeft uren geduurd en de gijzelaars begonnen zich een beetje te vervelen en dus organiseerden ze deze jankwedstrijd.

Bastian Ze hebben de hele bank bij elkaar gejankt.

Caroline Ja, dat hebben ze gedaan. En het volume gemeten en elkaar dan punten gegeven. En de ongekroonde koningin werd als beloning met geld bekogeld.

Gordon Dat was jij.

Astrid Ja, dat was ik. Ik stond daar in die kluis en ik jankte en werd met geld bekogeld tot ik waarschijnlijk iemand op de zenuwen begon te werken en toen werd ik alleen achtergelaten met al het geld. Ik voelde me zo vuil in dat kluisgat. En toen begon ik tegen effecten ter waarde van meerdere miljoenen euro te janken.

Caroline Gewoon zo, ik wou helemaal niet winnen of zo, er was dan ook niemand die mij punten had kunnen geven. Ik jankte gewoon, zonder ook maar een keer aan een wedstrijd te denken, tegen 300 miljoen euro.

Bastian En buiten stond de politie maar wat te staan.

Caroline Die politieagenten daarbuiten dachten, manman, die daar binnen in de bank verkeren echt in gevaar en zijn desondanks relaxed en ontspannen genoeg om een jankwedstrijd te organiseren. Hoed af.

Astrid Jankwedstrijd van de liefde!

Gordon Die dachten zeker, hoe cool kan iemand zijn, die politieagenten daar. Daar in de bank een relatie te hebben tijdens een jankwedstrijd van de liefde!

Astrid Daarvoor moet je echt relaxed zijn om dat te doen.

Caroline Gijzelaarswedstrijd.

Bastian Zoals het er nu voor mij uitziet, moet deze gespannen situatie hier wel liefde zijn. Emotioneel gesproken komt ze met alles overeen wat ik er al over gehoord heb, maar daarnaast ben ik nog steeds op zoek naar een markt voor de absolute overgave.

Gordon Wij jankten uit pure overmoed of pure verveling, dat weet ik niet meer precies.

Caroline Er was een overval en toen die te saai werd een jankwedstrijd onder de gijzelaars. Ja, oké, het was een zenuwoorlog, maar ik was ook euforisch. Ik had mijn maagdelijkheid verloren.

Bastian In de kluis. We stonden allemaal dicht bij elkaar en toen moet het gebeurd zijn.

Astrid We werden geblinddoekt om meer eigen initiatief te ontwikkelen. Ik kon niks zien en was volledig op mezelf teruggeworpen en hoopte de hele tijd dat het snel zou komen, dat KLOTE EIGEN INITIATIEF!

Caroline Ik had nog benzine, mijn schat, en toen ben ik gewoon naar je toe gereden.

Gordon En wat dan nog?

Bastian Ik heb je lief.

Gordon Ja, oké. En kruip nu maar weer van me af.

Astrid Ik had nog kerosine en toen ben ik gewoon naar je toe gevlogen.

Gordon En vlieg nu maar weer van me af. We doen altijd zo raar wanneer we de liefde bedrijven, daar geraakt niemand aan uit, en daarom ontmoetten we elkaar in de centrale bibliotheek voor blinden.

Caroline Daar hangen wel een paar mensen rond die in liefdesverhalen verdiept zijn, maar ze laten hun hoofd niet zo hangen zoals jij en ik, mijn schat.

Bastian Bij het lezen naar voor kijken of ook niet, dat zou ik graag doen en niet altijd naar beneden kijken.

Astrid Ik kan me een decoratief wandbord herinneren met het portret van Erich Honecker, in de centrale bibliotheek voor blinden, waarmee later een bank overvallen werd. Maar wij waren de enige getuigen en niemand geloofde ons.

Caroline De Deutsche Bank heeft zich ongelooflijk geblameerd. Auschwitz had haar gang van zaken enorm versneld en de alimentatie aan deze moeder van de moderne economie heeft ze nooit willen betalen.

Bastian Natuurlijk wordt op de bovenste verdiepingen van concerns en banken Auschwitz als de geboorteplaats van de moderne economie gevierd. Maar toch zijn ze ondankbaar genoeg om Hitler geen standbeeld te geven. DE LOOPSE KLOTETEVEN!

Astrid Je bedoelt dat ze Hitler een standbeeld moeten geven? Ja, dat bedoel ik. Ze moeten al die moderne kunst van hun bureauverdiepingen gooien en er kleine standbeeldjes van Hitler zetten. De kunst zouden ze dan aan mij kunnen geven. Ik zou ze in mijn safe bewaren.

Astrid We waren betrokken bij een bankoverval en het werd zo saai voor ons gijzelaars, terwijl ze op ons mikten, met absolute overgave, en we dachten, waarom organiseren we geen… – zoals dat in Tokyo wordt gedaan, voor de Yamomoto-building-gebouw-building – waarom organiseren we geen jankwedstrijd hier in de bank? Waarom janken we er niet een beetje op los en geven punten op basis van de geluidssterkte en misschien op basis van onze vertwijfeling (in het spel). En geven dan prijzen, bijvoorbeeld rondslingerende patroonhulzen die we voor uiterst waardevol verklaren. (Wij verklaarden rond-gegooide hulzen die voor ons bedoeld waren, voor uiterst waardevol!) Waarom geven we geen punten voor onze geluidssterkte en onze vertwijfeling? Zodat die niks waard is buiten (in) een spel en niet zomaar op de markt gebracht kan worden, (dus:) alsof ze echt was. Alsof ze onze doodsangst was! Want we willen niet dat die hier voorkomt! (Wij willen vertwijfeling zonder doodsangst!) Waarom verklaren we onze vertwijfeling niet tot een spel, hier in de bank? En interpreteren er maar op los, hier in die kloterij? Hier waar er iets gebeurt dat zo verschrikkelijk echt lijkt? En we reiken patroonhulzen uit met liefde en hoogachting. En omdat er geen verschil is, ik bedoel of we janken uit vertwijfeling of uit verveling! Er was geen verschil meer merkbaar! In elk geval niet voor mij. We waren betrokken bij een bankoverval en het werd zo saai voor ons gijzelaars, terwijl de bankovervallers op ons mikten en ons in bedwang hielden, dat we die jankwedstrijd organiseerden! Een wedstrijd die op basis van ons gejank werd beslist! En tussen het gejank door speelden wij ons af! En ik weet niet meer of ik uit vertwijfeling jank of uit VERVELING?! IS DEZE PATROONHULS MIJN PRIJS OF BEN IK VERTWIJFELD!

Clip: Zelfmoord Caroline

Caroline (springt) Klote, ik stort zo meteen in elkaar, klote! Nu! Nu! Nu stort ik zo meteen in elkaar. Nu zo meteen! Klote, het was gewoon een ongeval. Dat wou ik helemaal niet en nu stort ik zo meteen in elkaar. Ja, oké, maar is dat hier het laatste wat ik zie, die kloterij? Dat hier. Op de een of andere manier moet dat hier toch zelfmoord zijn, maar het was gewoon een ongeval, of misschien hield ik het niet meer uit in dit klotehuis en moest ik er op de een of andere manier zien uit te komen, omdat de angst hier gestorven te zijn niet los te maken is van de angst hier geleefd te hebben. En opnieuw, (wordt weer naar boven getrokken en springt opnieuw): Nee, klote, dat kan toch niet, ik stort weer in elkaar, klotekloterij! Dat kan geen ongeval zijn. Ik doe het weer. Ik ben een soort dader van een aanslag of zo. Of dat dinges van een aanslag. Dat kan ik niet meer zo precies lezen. Wat is er nu dan ANDERS?! Ik stort opnieuw in elkaar! Hoe komt dat, ik heb toch maar één leven. En ik stort twee keer in elkaar, zo een kloterij. Misschien verspeel ik het ene wel met geld en het andere met liefde.

Clip: Vliegende dans op Belafonte

Gordon Er was toch een revolutionaire gedachte in deze kloterij hier, ik bedoel hier in mijn situatie, en die moet ik nu toch kunnen uitspreken. Zodat ze d’r is. ZODAT ZE D’R IS! DE KLOTERIJ!

Caroline Je weet dat je mij beschadigd hebt toen je zei datje van me hield, toen ben ik zo beschadigd door geluk en ontgoocheling en wantrouwen. Mijn geluk is zo beschadigd, of ‘gelukkig te zijn’ beschadigt mij! WAAROM TOCH?!!!

Bastian Dat is gewoon niet waar. Jouw onderneming houdt niet ECHT van mij!

Astrid Maar daar zou toch aan gewerkt kunnen worden, zodat deze onderneming echt van mij houdt.

Caroline NEE! NEE!

Astrid Misschien moet ik gewoon wachten op een meer menselijke en dus meer tactvolle en meer profijtgeoriënteerde onderneming die mij de liefde zal verkopen, wat van jou niet gezegd kan worden, Kid-man-hoer! Denk ik, wanneer ik de antikapitalistische film Moulin Rouge zie, waarin het kapitaal ware liefde ontzegd wordt.

Caroline Het kapitaal KRIJGT GEEN WARE LIEFDE! De tragische figuur hier. En dat met de productie van rijkdom en een reusachtige geldmachine ratelend op de achtergrond.

Astrid Die sterven nog liever dan dat ze mij de liefde verkopen. In elk geval had ik die klotefilm Moulin Rouge gezien en meteen gedacht, ik ben de ondernemer die van Nicole Kidman houdt, maar die stronthoer gelooft liever in de kunst en de revolutie en de ware liefde voor een arme dichter en de hele kloterij.

bastian Maar wat zou dat voor een revolutie zijn in mij of in haar die ons de liefde zou laten realiseren, in ons, en dan nog op de vloer van deze reusachtige geldmachine.

Caroline Dat zou pas een revolutionaire liefde zijn, een liefde die met alles komaf maakt wat er over haar verteld werd.

Astrid (tegen Tina) Zeg nu toch iets! Zeg iets over die hele kloterij! Jij wil van die zeikerd houden. Die heeft toch helemaal geen geld! Die teef! Die schrijver Ewan McGregor. Jij wil toch niet zo een kloterij als ware liefde, hoe denk je die dan te kunnen beleven? Kan je mij dat vertellen?! Wil je verrekken? Is dat liefde voor jou? Maar daarnaast wil je toch leven en hoe wil je dat dan doen? Leven, dat zegt je toch iets, jezelf bij het inkopen bekijken en zo. Je gaat me toch niet in alle ernst vertellen dat daar in de armen van die revolutionaire nul te liggen het leven is. Die Rode Molen-kloterij is bullshit. Die zijn sowieso allemaal dood daar, die zijn allang aan de overkant, in de videotheken.

Gordon Ik ben de Duke. Ik ben de Duke. Ik ben de Duke. Met een arme schrijver, die met kunstenaars aan de revolutie werkt? Is het dat? Jij kloteteef Nicole Kidman!

Caroline Jij ziet eruit als Kurt Russel met je ooglapje. Jij bent toch mooi geweest, Nicole! Jij bent toch niet die ratelslang die alle geweldeconomieën afloopt op zoek naar liefde.

Bastian Die is gebaseerd op bedrog, afzetterij en onderdrukking in plaats van markteconomisch gestuurde berekendheid, hier kan niemand ooit liefhebben, in deze… balans-manipulaties van de Amerikaanse financiële industrie.

Caroline Jouw roof- en bedrogkapitalisme werkt niet bij mij, dat gaat toch alleen maar om de onrechtmatige toeëigening en herverdeling van waarden die al voorhanden zijn en niet om een winstma-kende productie van waren en dienstverleningen.

Astrid Die klote-antikapitalistische Bollywoodfilm, Moulin Rouge, die de LIEFDE zo OPPEPT! En de waarheid en de schoonheid en de VRIJHEID! Dat is allemaal zo opgepept omdat je in het geld gelooft.

Gordon Hoe beschadigd is dat wat ik wil beleven? Dat vraag ik me af wanneer ik naar jou kijk. En waarom heb ik daarvoor gekozen?

Caroline Jouw berekendheid beschadigt de kloterij. De dollartekens in je ogen beschadigen de kloterij.

Bastian De kloterij die zo beschadigd is, waarom wil ik die beleven? Ik geraak er maar niet uit. Of kan ik niks beters vinden dan die kloterij hier? Maar ik denk dat jij me zou kunnen veranderen. Jij bent daartoe in staat. Jij revolutionaire onderneming.

Caroline Bek dicht! Ik wil dat niet horen.

Astrid Jij maakt me zo ongelukkig. En ooit zal ik me realiseren dat dat je economische aanbod is.

Caroline Dat zou toch interessant zijn voor een revolutionaire onderneming: nagaan hoe het mogelijk is geweest datje mij mijn beschadigde liefde voor jou kon verkopen?

Gordon Je kan alleen maar geld kloppen uit mij als je reëel met mij omgaat, tenminste op lange termijn. Op lange termijn hou ik jouw slechte behandeling GEWOON NIET VOL!

Caroline Ik weet dat je van me houdt. Je moet het gewoon zeggen. ‘Ik hou van geld’, dat is voor mij oprecht, tactvol en smaakvol, maar heel die liefdesklo-terij is echt stom. IK KAN HET NIET MEER HOREN!

Astrid Ik wil gewoon reëel behandeld worden, dat ervaar ik als echt en daar hoort bij dat je mij als het principe erkent waar je leven zich naar richt. Je houdt van mij, je moet gewoon heel diep bij jezelf naar binnen kijken. Geld betekent alles voor jou. Dus hou je van mij. Jij Nicole Kidman op DVD.

Bastian Nicole Kidman zegt op een bepaald moment dat ze niet kan liefhebben, die hoer. Maar heel haar klotefilm gaat erover dat ze het wel kan, daarover gaat toch die kloterij. Maar dat ze het niet kan, dat zou ik nu toch wel noteren.

Astrid Waarschijnlijk is het echt zo, misschien bestaat dat echt niet en peppen ze de liefde hier op of verzwakken ze haar gewoon omdat ze in het geld geloven.

Caroline ledereen probeert maar lief te hebben, daar in de cinema, en tegelijkertijd toch nog te doen zoals Nicole, die niet kan liefhebben, maar ja, dat heeft ze gewoon maar gezegd, haar ogen zeiden iets heel ANDERS!

Astrid Lieve Nicole Kidman, je moet van de ondernemer houden en niet van die arme dichter.

Gordon Ja zeker, jij verkoopt je lichaam en je verkoopt het goed, maar je kan ook je liefde verkopen, dat gaat, zover wij weten. Alleen, ze niet verkopen, DAT IS UITERST MOEILIJK HIER BUITEN EN HEEFT NIKS MET GELUK TE MAKEN!

Astrid Dat is verschrikkelijk, ik weet het, en schokkend dat je liefde niet meer niet kan verkopen.

Caroline Ze wordt gewoon te zeer opgepept, door mensen die in het geld geloven.

Bastian Alleen in jouw klotefilm heeft dat iets met geluk te maken, je ware liefde beleven en eraan creperen. Je kan je liefde verkopen en dat is, zover wij weten, in het kapitalisme niet amoreel, alleen vergeten we dat liever, in de cinema bijvoorbeeld en in onze kloteharten. Zo komt mijn onderneming niet tot haar recht. Natuurlijk verdien ik bakken geld met die kloterij, ik ben dan ook een booswicht, ik voel me alleen zo ONDERVERTEGENWOORDIGD!

Clip: Video killed a Radio Star

Astrid Wat mij voor ogen staat, is een leven dat als dusdanig, naakt, aan een nog nooit eerder vertoond geweld blootgesteld is. En dat op schokkende wijze te doden is! En dan moet ik gewoon toeslaan. Ik moet gewoon toeslaan. Voortdurend opnieuw op jou inbeuken. Vraag me niet waarom. En al dat doden zal geen verhaal vertellen. Voor niemand. Het zal niemand iets zeggen. Misschien zegt het mij iets, misschien ook niet, daarover kan ik helemaal niks meer zeggen, of mij dat iets zal zeggen. Ik maak je dood en dat zal geen verhaal vertellen. Nooit. Ook niet ooit eens. Voor niemand uit een andere tijd of een andere plaats. Dat hoop ik. Dat niemand zich aan jou vergrijpt als was je een verhaal. Een verhaal dat je gewoon moet vertellen en dan zou er iets zijn dat dan iemand iets zou zeggen. Nee, dat is toch allemaal pure kapotmakerij! Wie had dat gedacht. Dat is mijn grootste wens, dat dat geen verhaal vertelt dat ik je liefheb of kapotmaak. Dat het geen liefdesfilm is van CNN. Die op een of andere kloteplaneet uitgezonden wordt. Dat is toch allemaal kapotmakerij, over jou vertellen.

Caroline Dit kamp, deze noodtoestand hier, verlangt naar experimenten met jou. Naar experimenten met de totale heerschappij, hier in dit kamp. Met jou. En vaak weet ik niet meer of ik dat ook echt doe? Of is mijn interesse misschien menselijker. Het onmenselijke roept meer lijden en ervaringen op in mij dan gewoon maar menselijk te zijn. En daar blijf ik toch bij, dat er iets opgeroepen moet worden in mij. Maar is het niet goed dat economische aanbiedingen het lijden niet in een gebruikswaarde veranderen zoals kunst doet of politiek of zo, maar dat die aanbiedingen het lijden net stoppen. Normaal gezien zijn economische aanbiedingen bedoeld om het lijden te stoppen.

Maar niet in revolutionaire ondernemingen! Lijden is economie in de praktijk. Maar terwijl de politieke en artistieke praktijken de noodzaak van het lijden erkennen, proberen economische organisaties het alleen maar te vermijden.

Maar komt het er niet op aan om… Het komt er toch op aan pijnlijke ervaringen te gebruiken om de klant te veranderen. Dan wachten er wezenlijk grotere winsten. In JOUW LIJDEN, JIJ KLOTEKLANT! Ervaringen dringen bij de mens naar binnen en spreken hem persoonlijk aan en verhogen daardoor wezenlijk de waarde. Ja, oké, maar HOU DAARMEE OP!!

Bastian Maar voor de gebruikswaarde van kunst heeft het laatste uur geslagen.

Caroline Alles is om het even en daaraan gaan we kapot? Is het dat?

Astrid Ik zou nu kunnen denken dat daar ergens mijn zieke kind ligt, waar ik voor zorg en dat ik help en ik kan ook denken dat jij daar ergens ligt, jij die ik betaal, jij klotehoer. Daaraan kan ik allemaal denken of eraan werken! Ik kan ervoor kiezen moederliefde, dus liefde voor jou, mijn kind, te realiseren…

Astrid Of ze niet meer te produceren, mijn liefde voor jou, en jou als onderneming te vergeten en gewoon ophouden met betalen.

Caroline Dat kan ik allemaal denken en betalen en niet meer weten wat het nuttige en het niet-nuttige is.

Astrid De waren herinterpreteren. Zodat ik dan toch iets liefheb. Misschien mijn zieke kind of mijn hoer, alles is mogelijk.

Bastian Mijn KIND IS GEEN HOER!

Astrid Ja, dat weet ik, maar alles is hier toch om het even en daaraan ga ik nu net KAPOT!

Bastian Ik wil voor je zorgen, en ik wil je kapotmaken. En dat ik dat niet anders kan zeggen, dat is misschien liefde, geen idee, maar die kloterij is misschien liefde.

Astrid Of misschien moeten we ze als familiebedrijf organiseren, onze liefde, ik bedoel WIL JE MIJN MOEDER ZIJN?

Bastian BEK DICHT!

Caroline NEE! NEE!

Astrid Die zijn zo dood, daar op het scherm! En ik heb niks, niemand heb ik, alleen maar die videotheek hier. Ik wil dat je mijn moeder bent, mijn schat!

Gordon Ik heb niks meer behalve die daar (wijst naar het scherm). Die hoop zelfportretten, die doder zijn dan dood en die ik met de apparaten in mijn kop afgeknald heb. En nu zijn ze allemaal weg, heengegaan, naar de videotheek.

Caroline Wij willen een familie zijn, juist? Of toch de kloterij op die manier regelen of organiseren.

Bastian Ik denk er niet aan, ik wil je moeder niet zijn, dan kan ik in die Turkse familiebedrijven niet meer STAKEN!

Gordon En ik wil liever staken DAN MOEDER ZIJN!

Astrid Waarom herinterpreteren. Tot we hebben wat we willen hebben.

Caroline Deze schandalig persoonlijke relatie met mij verandert je dienstverlening in een ervaring. Ik interpreteer je opnieuw! Ik consumeer je! Ik maak je helemaal nieuw en jij mij.

Bastian En je zal eraan ten onder gaan als je betrapt wordt, als ik je betrap en er achter die liefde van jou geen tact zit of niks menselijks. Of als je niet weet waarom je precies mij uitgezocht hebt, zal ik je bestraffen en zal je ten onder gaan. Jij bankovervaller, als je niet weet waarom je mij uitgezocht hebt!

Caroline Ik geef je de kans opnieuw gehaat te worden. Wil je dat? Wil je weer gehaat worden?

Astrid Ja, dat wil ik.

Caroline Ik had ook kunnen zeggen: liefhebben, maar die begrippen raken voortdurend in de war in mijn mond, omdat ik altijd probeer uit te maken wat nu nuttig is en wat helemaal niet nuttig is, op dat moment slaat alles om, in mijn mond, of kots ik, en dan kan ik niet kiezen tussen het nuttige of het absoluut ABSURDE!

Bastian De zorg om mijn kloteleven, jij klotestaat, die deel ik niet met jou!

Caroline Je moet de staat de oorlog verklaren! Hij heeft niks over jou te vertellen, hij kan je alleen maar doden.

Astrid Wil je mijn moeder zijn?

Bastian Nee. NEE!

Tina Ik trek bij je display in of lijnen, ik trek daar in, in die kloterij, zodat ik naast jou kan gaan, slapen of staan, dat men dat kan kopen met die fabriek in mijn hoofd die aan ervaringen knutselt, dat vind ik wel oké, dat ik daar kan intrekken, en voor de rest wil ik niks, geen huis, geen woning, niks. Alleen in die kloterij, ‘naast jou gaan’, bij jou naar binnen trekken! Ik ken dat allemaal al van Disney, waar de fabriek in mij werkt aan alles wat er aan ervaringen te realiseren is in dit pretpark, de fabriek in mij ken ik al van die kloterij daar. Wat voor ervaringen ik in mij moet realiseren om mij aan Disney te binden, de KLOTERIJ! OF AAN JOU! Om überhaupt iets te ervaren, bijvoorbeeld mezelf, want meestal denk ik aan andere dingen.

Caroline Jouw gezicht is een pretpark. Wanneer Disney me nu zou verlaten, mij zou verbannen, uit zijn wereld, dus wanneer ik plots van al deze Disneydieren weg zou zijn waarmee ik ervaringen realiseer in de fabriek in mijn hoofd, wanneer die me uit hun park zouden verbannen, dan zou ik zoiets als een dolende Mickey-Mouse-vampier-weerwolf zijn.

Bastian Ik draag dit Disneydier in mij en ben buitengesloten door alle Disneydieren. Ja, oké, die zouden hun Disneykostuums of burka’s kunnen afgooien en hun poesjes tonen, maar dan zou er nog altijd een Disneydier in hen zitten. En in mij. Maar ik zou eruit zien als een Minnie-Mouse-vampier-weerwolf!

Caroline En die hebben de macht om een relatie met een relatieloze gaande te houden: DISNEY! KLOTE!

Astrid (bezeten) Nee, je krijgt me niet. Je krijgt ze niet, mijn absolute overgave.

Maar ik heb ze zo nodig, anders is dat hier allemaal niks waard.

En wat dan nog, dan is het maar niks waard. Ik dacht dat je van je klanten kon houden. Dat zou pas een idee zijn. Dat je enkel klanten uitzoekt die je kunt liefhebben.

Ja, maar dat verkrijg je niet. Je verkrijgt niet dat ik uitsluitend klanten heb die ik liefheb. En ik vraag me af: Hoe krijg ik mijn woede ongemerkt langs de grenscontrole, als de grenzen alleen voor globale investeerders openstaan?

Dat is mijn geheimpje. Dat verklap ik je niet.

Bastian Het kapitaal wil van me houden. De onderneming wil van me houden.

Clip:

Gordon Ik ben geen wolf! Ik ben geen wolf! Ja, goed, gewoon omdat ik uit dit Disneypark gegooid werd, omdat jouw pretpark me verlaten heeft, uitje gezicht, je leven, denk je dat ik een wolf ben. Maar ik ben geen wolf, ik ben geen vampierwolf, dat ben ik niet! Of een vampierweerwolf. Jij hebt mij uit je gezicht gegooid of de cinema, en dat maakt mij nog altijd niet tot een dode en rusteloze klotevampier-weerwolf, die hier maar wat ronddoolt en naar verbanden zoekt of naar Disneyland hier in deze kloterij. Ik ben geen weerwolf. En ik verander ook niet opnieuw in Mickey Mouse als de maan ondergaat, nee, dat doe ik niet. Ja, oké, ik geef het toe, dat is niet gezond wat ik hier doe en misschien heb ik het daarom zo graag, maar ik ben nog lang geen wolf.

Geen wolf. Geen wolf. Geen wolf. Hou op dat te zeggen, ik ben dat niet!

Dat is me hier de familie wel.

Jij denkt dat ik een wolf ben of Mickey of Minnie Mouse. Maar die kloterij, dat ben ik niet.

Einde clip

Caroline Op de een of andere manier zie ik nu pas hoe we in de waanzinnige fase van de economie terechtkomen en ONZE VOORSPRONG VERLIEZEN!

Gordon Ik dacht al dat ik waanzinnig was, maar ik merk net dat IK MIJN VOORSPRONG VERLIES!

Caroline Die Afrikaanse markt in New York was een opstand. Sommigen zeggen dat er daar een parodie van een markt bestormd is. Maar uiteindelijk denk ik dat ik een parodie van de markt ben. IK BEN EEN PARODIE VAN DE MARKT!

Gordon DIT HIER!

Caroline Of ik beleef dat op de een of andere manier. Een parodie van de markt.

Astrid In elk geval vind ik mijn liefdesleven een parodie van de politieke economie. Ooit was mijn extase pure speculatie en die was niet aan reële voorwaarden gebonden. Of ik speculeerde op extase en nu is ze dat gewoon geworden, mijn speculatie is nu mijn EXTASE!

Bastian En die is niet aan reële voorwaarden gebonden, mijn extase of de speculatie. Opnieuw heb ik er geen idee van of ik nu speculeer of in extase ben.

Astrid IK DENK DAT JE SPECULEERT!

Gordon Ja, KAN ZIJN!

Bastian Ofwel ben ik EXTATISCH!

Gordon Ja, mooi, maar wat is nu het KLOTEVERSCHIL? Ik zou toch graag willen weten of we hier in extase zijn of er maar op los SPECULEREN?!!

Caroline Economie is pure ironie geworden… en misschien beleef ik momenteel een waanzinsfase van de economie! Waanzin, janken, knalerwten!

Astrid De revolutionaire onderneming waarvan ik achterover val, ben jij, mijn schat. En jou moet ik nu vergeten.

Gordon Ik ga het opwindendste uit mijn leven verlaten en ik weet niet waarom. Ik moet mijn revolutionaire onderneming verlaten, dus diegene die voor mij gewerkt heeft.

Caroline Die een schandalig persoonlijke band met mij heeft opgebouwd en waarmee ik heb leren opschieten. Die moet ik nu verlaten, die opwindende onderneming.

Astrid Die bestaat uit zo een beschadigde bullshit, die onderneming, dat ik lange tijd niet wist waarom ik de kloterij die ze aanbiedt eigenlijk consumeer.

Caroline Het is nooit mooi geweest met jou, geen moment, en misschien heb ik me daarom zo aan jou vastgeklampt. Wat is er dan belangrijk voor mij?

Astrid (steekt haar middenvinger op) PEACE!

Caroline Ja, natuurlijk willen we altijd het echte, de ware liefde, de onvoorwaardelijke enzovoort, maar als we de leugen kunnen krijgen en er niks anders is dan de leugen en het echte een klotebollywoodfilm is in die berekende kloterij hier, dan kies ik voor de leugen. Maar ik zou liever gewoon willen geloven wat jij mij verkoopt.

Astrid Jij en ik, wij revolutionaire ondernemingen, liggen voortdurend op de loer, totdat we kunnen zeggen dat het voorbij is. Maar allebei geloven we in het geld dat ons samenhoudt.

Gordon GELOOF IK WAT JIJ MIJ VERKOOPT?!

Bastian Er was vandaag zo een grote afstand tussen ons, nadat je mij had gezegd datje van me houdt! Maar als dat zo is, dat je van me houdt, waar speelt zich onze liefde dan af? Ik zou graag willen weten waar het podium is waarop onze liefde performt, ik zou er graag naartoe willen gaan, want HIER is het in elk geval NIET! Tussen ons!

Astrid Ik krijg alleen maar liefde die allang beschadigd is, die altijd al kapot is nog voor ze begonnen is.

Hoewel ik altijd gedacht heb, als de liefde met geld begint en niet op het een of andere klote eerste gezicht, dan is het misschien toch allemaal in orde, dat we nu eenmaal vooral met geld omgaan en daarbij onze principes trouw blijven (dus geld) en niet met zo een romantisch zicht op deze gefragmenteerde stad.

Caroline In ruil voor geld heb ik je rondgesleurd in mijn leven, jij Kidman-kloterij, en in deze Moulin Rouge hier, jij betoverende Nicole, jij kutwijf, ik dacht, misschien kan je je dan voorstellen hoe het zou zijn, met mij en onze interesse in geld, die verbindt ons toch, de INTERESSE IN GELD! Ik bedoel wat ons beroert en hoe jij mij beroert en verandert, maar je wil niet, jij klotehoer.

Astrid ALSJEBLIEF, TROUW MET MIJ, JIJ REVOLUTIONAIRE ONDERNEMING!

Bastian Stemmen tijdens een bankoverval

Caroline Maar jij wil niet, jij Kidman-kloterij!

Astrid Er was een revolutionaire gedachte in de kloterij hier, hier in mijn situatie, bedoel ik.

Bastian Ik heb je rondgesleurd in mijn leven, Nicole Kidman…!

Caroline En dat mijn lichaam zich bij elke kus van jou herinnert hoe jij het rondgesleurd hebt in jouw leven en zo. Dat heb je toch meegemaakt, wat mijn lichaam doet als het gekust wordt, HET HOUDT DAT GEWOON NIET VOL!

Astrid Ik ben blij dat elke kus me eraan herinnert in wat voor kloterij ik hier leef, wat voor kloterij ik hier beleef.

Konec’

Vertaling Wouter Dehairs en Inge Arteel

  1. einde

KRIJG JE GRAAG ALTIJD ONS MAGAZINE IN JOUW BRIEVENBUS?
Abonneer je dan hier.

theatertekst
Leestijd 35 — 38 minuten

#95

15.02.2005

14.05.2005

René Pollesch