Peter Brook

Leestijd 2 — 5 minuten

Wereldtheaterdag – Boodschap van Peter Brook

KRONIEK – RECHT OP EEN ANDERE VISIE

Hebben kunstenaars over de hele wereld iets gemeenschappelijks? Hoe verwonderlijk ook, ja. Ieder tracht, naar eigen opvatting, uitdrukking te geven aan een waarheid. Lang was men van mening dat die waarheid alleen bereikt kon worden door te steunen op één traditie en één cultuur, te wortelen in één grond.

Tijdens talrijke reizen en onderzoeken ben ik echter tot een andere conclusie gekomen. In heel wat landen, buiten het Westen, liepen discussies met theatermakers altijd uit op één essentieel onderwerp. Hoe reageren we op de invloeden en de druk van het Westen? Moeten we het Westen imiteren? Moeten we op zoek gaan naar onze eigen traditionele vormen en volksbronnen? Moeten we in een andere cultuur opgaan, of in de onze?

Zelf geloof ik in iets anders. Ik denk dat de waarheid die we kunnen vinden, de waarheid die ons raakt en aangrijpt, niet ontstaat uit tradities, aangewende stijlhandelingen of -middelen. Waardevol is alleen de waarheid van het moment. Wanneer verschillende invloeden op elkaar inwerken, kan er uit hun convergentiepunten en hun onderling treffen een nieuwe, frisse en verrassende visie groeien.

Uit de botsing der deeltjes ontstaat licht. Vroeger kwam een goed toneelgezelschap tot stand uit het schrille contrast tussen typen en leeftijden van karakters uit eenzelfde cultuur; vandaag de dag kunnen we die contrasten op het toneel nog levendiger maken door een beroep te doen op acteurs van een totaal verschillende afkomst. Die stap past trouwens perfect in een wereld waarvan het publiek is samengesteld uit een steeds rijker mengelmoes van rassen, — en waarvan zelfs binnen eenzelfde cultuur elk individu bepaald wordt door een steeds ruimere verzameling van globale invloeden. Wanneer op de planken culturen samenvloeien, wordt het publiek tegelijk met specifieke en universele waarheden geconfronteerd.

Het Internationaal Theaterinstituut en ikzelf staan even lang op het toneel. We begonnen allebei net nadat ons wereldje bijna verknoeid was geworden door de poging om één allesoverheersende cultuur op te leggen.

De karwei om theatermakers te verenigen en hen te informeren over eikaars bestaan resulteert uit dezelfde logica als de opdracht van de Unesco en de Verenigde Naties. Misschien zal in die 40 jaar de wezenlijke waarde van het I.T.I. geweest zijn datt zijn waarheid groeit uit de wisselwerkingen en combinaties die het via de wereldculturen heeft kunnen realiseren. 27 maart 1988

Peter Brook

Je leest onze artikels gratis omdat we geloven in vrije, kwalitatieve, inclusieve kunstkritiek. Als we dat willen blijven bieden in de toekomst, hebben we ook jouw steun nodig! Steun Etcetera.

varia
Leestijd 2 — 5 minuten

#21-22

15.05.1988

14.08.1988

Peter Brook