Leestijd 2 — 5 minuten

Je kunt er naar Van Gogh gaan kijken

Dit nummer van Etcetera is het laatste nummer onder de huidige redactie. Het septembernummer zal het werk zijn van een geheel nieuwe ploeg, onder leiding van kersvers hoofdredacteur Lene Van Langenhove. We willen Lene en de nieuwe redactie graag alle succes toewensen en hopen dat ze met evenveel plezier als wij Etcetera’s zullen maken.

Toen Johan Reyniers ons meer dan zes jaar geleden uitnodigde om tot de redactie van Etcetera toe te treden, had hij een duidelijk plan voor ogen. Johan gaf het tijdschrift de ondertitel lopende kroniek van de podiumkunsten mee, waarmee hij bewees goed aan te voelen dat Etcetera opnieuw nood had aan verbreding. Dat had niet enkel te maken met de overlevingskansen van het blad. De keuze voor het beschouwen van het weidse landschap van de podiumkunsten, gaande van het repertoire van de grote huizen tot afstudeerprojecten van toneelscholen, van conceptuele dans en performance tot een enkele keer ook stand-upcomedy – gerecenseerd door Johan zelf -, betoogt stilzwijgend dat de tijd der ideologische conflicten binnen dat landschap grotendeels tot het verleden behoort. Podiumkunsten, hoe divers ze zich ook mogen voordien, verhouden zich tegenwoordig veel minder tegenover elkaar dan tegenover de wereld.

Daarnaast benadrukte Johan het belang van het kunstwerk zelf. Het moest eerst onderzocht worden op zijn artistieke waarde, om pas nadien te toetsen of het de maatschappelijke aanspraak die het deed, ook waarmaakte. Dat laatste standpunt is vandaag minder evident. Je zou zelfs kunnen zeggen, met een toenemende nadruk op de instrumentalisering, met een dwingende vraag naar ‘dienstbaarheid’ van de kunstenaar en zijn werk, dat dit standpunt onder druk staat.

Etcetera is daarmee de afgelopen zes jaar niet het blad van de grote maatschappelijke discussies geweest, compleet met doemscenario’s dan wel met luid geroep om een drastische ommekeer in de kunsten. Het was het blad van de analyse, de kritiek en de nuance, van de stelling dat de kunsten maar maatschappelijk relevant kunnen zijn indien ze hun autonomie bewaren.

Die uitgangspunten sporen helemaal met de geest van Johan Reyniers. Daar kwamen we achter tijdens de maandelijkse redactievergaderingen, waar ernst een soms jolige sfeer niet in de weg stond. Bijna zeven jaar lang heeft Johan de redactie geleid met een grote en brede kennis van zaken, een volhardende nieuwsgierigheid, een fijne en rustige pen, een oog voor overzicht en detail en een voortreffelijke smaak op het vlak van beeldredactie. De reeks interviews die hij afnam – met Johan Leysen, Tom Lanoye, Jan Joris Lamers, Franz Marijnen… behoren tot het belangrijkste wat Etcetera de afgelopen jaren publiceerde. Geen wonder dat Ivo Van Hove hem zo graag als huisdramaturg wilde voor Toneelgroep Amsterdam.

Het ga je goed daar, Johan!

JE LEEST ONZE ARTIKELS GRATIS OMDAT WE GELOVEN IN VRIJE, KWALITATIEVE, INCLUSIEVE KUNSTKRITIEK. ALS WE DAT WILLEN BLIJVEN BIEDEN IN DE TOEKOMST, HEBBEN WE OOK JOUW STEUN NODIG! Steun Etcetera.

NIEUWSBRIEF

Elke dag geven wij het beste van onszelf voor steengoede podiumkunstkritiek.

Wil jij die rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!