John Zwaenepoel en Youri Dirkx

Leestijd 2 — 5 minuten

Infrastructureel

Aengespoeld & opgeligt

Na een moeilijke opstartfase vorigjaar zijn de ingrijpende renovatiewerken van Theater Opstakel in Wijkname eindelijk in hun slotfase aanbeland. De Vlaams Bouwmeesteres Renate Coppenolle en Opstakeldirecteur Najib Masoud zijn alvast erg in hun nopjes over het resultaat. Zij organiseerden begin mei een rondleiding op de werf. (foto)

Coppenolle licht toe: ‘Het gebouw wordt nu al door experten een toonbeeld van hedendaagse theaterrenovatie genoemd. Het Kortrijks architectenbureau Dewulf & Vanstelten bedacht een uniek concept dat nauw aansluit bij de zogenaamde “momentane bouwstijl”. Duurzame gebouwen en passiefhuizen van begin deze eeuw zijn out en men ontwikkelt steeds meer plusmodulaire projecten waarbij enkel nog basismaterialen warden gebruikt: lucht, water, zand, mest, gras, … Deze aanpak maakt het mogelijk de impact van de geleidelijke zeespiegelstijging en bodemdaling op onze planeet op een volledig organische manier op elkaar te laten inwerken. De discussie over de hoogte van een podium of de diepte van een tribune bijvoorbeeld is volledig van de baan. Ook theatertechnisch is het innovatie troef: de nieuwe trekkenwand is zowel voor links- als rechtshandige technici bedienbaar en dat is een echte primeur in de Benelux.’

Najib Masoud ziet meer dan ooit mogelijkheden voor een polyvalente exploitatie van het gebouw: ‘Uiteraard blijft de artistieke activiteit de centrale pijler van ons huis maar wij willen ook duidelijker inzetten op onze funeraire werking. Steeds vaker wordt een theater gevraagd dienst te doen als uitvaartcentrum omwille van de sereniteit en de rust die men in dit soort gebouwen meestal aantreft. Wij zien hierin een bijkomende kans. Ons publiek en personeel zijn de voorbije jaren opvallend sterk verouderd en ook zij vinden onze rouw­diensten een erg waardevolle manier om hun persoonlijke band met het gebouw te versterken. De zaalhuur door derden zal ook enkel tot dit genre warden beperkt.’

De directeur wijst tenslotte op de geslaagde financiering van de renovatie: ‘Wij zijn veel dank verschuldigd aan verschil­ ende privé-investeerders en aan de lokale en supra-regionale overheden. Dat de aankleding van de vestiaire in Fries runds­leder uiteindelijk betaald werd door het Dominatrix Fonds van de Europese Unie, bewijst nog maar eens het belang van het lokale initiatiefin een eengemaakt Europa.’

De feestelijke heropening van Theater Opstakel is gepland voor 15 september van dit jaar. Op het programma staan o.a. een Bal Moderne, een horizontaal vuurwerk, de diakenwijding van Nqjib Masoud en een herdenkingsmis voor Aengespoeld &Opgeligt.

column
Leestijd 2 — 5 minuten

#137

15.06.2014

14.09.2014

John Zwaenepoel en Youri Dirkx

John Zwaenepoel (1963) is manager van Damaged Goods.

Youri Dirkx (1972) is lid van het Brusselse theatercollectief Tristero.

column