Leestijd 3 — 6 minuten

Gelezen

“Armoede bestaat niet in het Westen. We kennen alleen een inkrimpen van de luxe. We zijn niet aan een krisis toe. Natuurlijk moeten we kunnen leven en ons voeden. Maar al dat geld, dat hoeft niet. Dat moet naar noodlijdenden. Al het geld dat het teater opbrengt zou in feite naar de noodlijdenden moeten gaan. Een akteur is al gelukkig met de rol die hij speelt. Daar worden wij voor bedankt. Dat is ons geluk. En daar krijgen we nog eens geld bovenop. Ik ben beschaamd in feite, dat ik zo gelukkig ben en dat ik nog geld bovenop krijg.”

Julien Schoenaerts in De dood lijkt me niet zo’n groot punt, interview met Roger Arteel in Knack, 8 mei 1985,p. 143

“Het theater laat toe de meanders van het menselijk leven te bevaren. Te zien hoever een individu kan gaan of niet kan gaan in zijn levensavontuur.”

Albert-André Lheureux in een interview met Info Opera, maandelijks informatieblad van de Opera voor Vlaanderen, mei 1985.

“Ik blijf geloven dat men ook zonder veel financiën groot theater kan maken. Dat kan, op voorwaarde dat de “ambtenaar” weer “kunstenaar” wordt. Maar zoiets gebeurt niet op bevel.”

Fred Six, Het NET versus de RAT, in Ons Erfdeel, 28e jg., nr. 1 (jan.-febr. 1985), p. 123

“Er is geen enkele provincie die zo weinig doet voor het teater als West-Vlaanderen. Je moet maar eens kijken welke steun de provincie Antwerpen aan het Reizend Volksteater toekent. Gewoon niet vergelijkbaar. Stel je trouwens voor: er bestaat hier in de provincie sedert vijf of zes jaar een advieskommissie voor teater. Op papier althans, want weet je dat deze kommissie nog nooit één keer heeft vergaderd?”

Prof. Piet Thomas, lid van de raad van bestuur van het Westvlaams Theater Antigone Kortrijk, geciteerd door Gerrit Luts, Nomaden van Teater Antigone starten met driemanschap, in Het Nieuwsblad, editie Kortrijk, 7 mei 1985, p. 9

“Modern is wat de gewoonte verstoort.”

Sylvain Cambreling in een interview met Jan Van Hove, Muzikale emotie door klaar inzicht, in De Standaard, 20 april 1985.

“Naaktheid op het toneel puur voor de sensatie wijs ik af. Wagner zei al dat effect werking is zonder oorzaak, en ik zie in de tweede helft van de zeventiger jaren te veel effect en te weinig inhoud.”

Konrad Boehmer in een interview met P.K., Ex-criticus Konrad Boehmer met geruchtmakende opera ‘Dr. Faustus’ in deze regio, in Magazijn, Cultureel maandblad voor Rotterdam, april 1985, p. 6-7.

“Dat vind ik zo loos aan moderne teatermakers, dat ze geen teksten meer kennen, geen benul hebben van wat teatergeschiedenis is.” Jan Decorte in interview met Jef De Roeck, Jan Decorte vindt het leven mooi, in De Standaard, 23 maart 1985.

“Als de staat geen aandacht heeft j voor het poppenteater als uiting van ! dramatische kunst in Vlaanderen, dan heb ik daar alle begrip voor als ik zie wat er hier in Vlaanderen aan poppenteater gebeurt. Ik vind niet dat de Staat moet zeggen: naast teater is er ook nog poppenteater, dus per definitie gaan we dat subsidiëren. Ik vind niet dat de Staat moet opdraaien voor de bullshit in het poppenteater. Maar anderzijds is er een evolutie in het poppenteater, zijn er mensen die professioneel bezig zijn met de zaak maar daar heeft men geen oog voor. Ik begrijp ook dat het voor een beleidsmens moeilijk is om in die fauna het edele van het verwerpelijke te onderscheiden.” Freek Neirynck in een interview met Bea Migom, Praten met… Freek Neirynck, in Teaterbulletin, 16e jg., nr. 4, p. 123

“Het is een groot avontuur, leren akteren in een andere dan je moedertaal. Een akteur woont in zijn taal. Om te verhuizen heb je zeker vijf jaar nodig. Maar ik voel mij al goed in mijn meubeltjes… Ik geloof trouwens dat die Duitse taaloefeningen ook voor mijn Nederlands goede vruchten zullen afwerpen. Ik bedoel, je leert altijd maar beter je taalinstrument hanteren. En Louis Jouvet heeft eens gezegd: “La diction entraîne le sentiment”. Daar geloof ik in.” Karel Vingerhoets in gesprek met Gaston Durnez, Een Vlaming in het Burgtheater, in De Standaard, 11 mei 1985.

JE LEEST ONZE ARTIKELS GRATIS OMDAT WE GELOVEN IN VRIJE, KWALITATIEVE, INCLUSIEVE KUNSTKRITIEK. ALS WE DAT WILLEN BLIJVEN BIEDEN IN DE TOEKOMST, HEBBEN WE OOK JOUW STEUN NODIG! Steun Etcetera.

NIEUWSBRIEF

Elke dag geven wij het beste van onszelf voor steengoede podiumkunstkritiek.

Wil jij die rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!