Benedictus XVI neemt op 27 februari afscheid van de gelovigen op het Sint-Pietersplein. Bron: Siciliani-Gennari/SIR

Leestijd 5 — 8 minuten

De gebeurtenissen van december tot eind februari

Op 3 december overlijdt acteur Jeroen Willems op 50-jarige leeftijd aan een hartstilstand tijdens een repetitie voor een programma rond 125 jaar Carré in Amsterdam. Open VLD’ers Jean-Jacques De Gucht, Herman Schueremans en Gwendolyn Rutten klagen aan dat minister van Cultuur Joke Schauvliege geen maatregelen neemt die als hefboom kunnen dienen om de cultuursector extra zuurstof te geven: ‘Veel van onze culturele instellingen zijn erop gericht om beleidsmatig zoveel mogelijk subsidies naar zich toe te trekken. Nochtans is het meer dan ooit duidelijk dat subsidies geen eindpunt, maar een beginpunt van geldstromen moeten zijn. Om dit mogelijk te maken, vinden wij dat een deel van de structurele subsidies geoormerkt moet worden als werkingsmiddelen om private investeerders aan te trekken.’ (De Morgen, 3 december) ‘Ik ben de chansard die nog nooit gestempeld heeft,’ zegt Herbert Flack in een interview met Accenten (december 2012). ‘Maar dat er volk komt kijken heeft natuurlijk te maken met de keuze van de stukken die ik speel. Ik wil niet aan artistieke masturbatie, aan egotripperij doen om nadien te lopen klagen dat de zalen leeg blijven. Mijn brood ligt bij het publiek, dat moet buitengaan met een goed gevoel. Theater is showbizz.’ Vlaanderen en de Franse Gemeenschap sluiten een Cultureel Samenwerkingsakkoord. Bedoeling is om eikaars sectoren te verbinden en te versterken. Joke Schauvliege: ‘De Franse Gemeenschap is doorgaans beter vertegenwoordigd op het filmfestival van Cannes, de Vlaamse is meer aanwezig op het theaterfestival van Avignon. Waarom zouden we niet voor een gezamenlijke aanwezigheid gaan? Door je inspanningen te bundelen krijg je een grotere reikwijdte.’ (De Standaard, 8 december) De Munt komt onder vuur te liggen als Andrea Breth in La Traviata de wereld van straatprostitutie en luxe-callgirls opvoert en daarbij – volgens enkele interpretaties – de verkrachting van een kind suggereert. Geert Van der Speeten stelt in De Standaard dat het een goede zaak is dat operaregisseurs vandaag minder terughoudend zijn: ‘Voor de toekomst van het genre is zoiets toe te juichen. Opera is geen droomfabriek. Net zoals theater, film en literatuur moet een opera zijn relevantie halen uit wat hij te vertellen heeft over vandaag. Hij moet daarbij de ogen niet sluiten voor dubbele seksuele moraal, voor excessen of voor misstappen.’ (11 december) Het in september 2011 geopende Vlaams-Marokkaans culturenhuis Daarkom (Brussel) ontslaat, op een crisismanager en een secretaresse na, al zijn personeel en sluit midden december voor onbepaalde tijd de deuren wegens ‘dringende renovatiewerken’, want in het houtwerk is houtworm aangetroffen. Lien Van de Kelder presenteert vanaf 11 januari op Canvas in primetime een nieuw wekelijks cultureel reportagemagazine, Hoera cultuur!, dat volgens netmanager Mark Coenen (in De Standaard van 20 december) ‘een zo toegankelijk mogelijk cultuurprogramma voor een breed publiek’ moet zijn. Op 21 december opent in Oostende na vijfjaar renovatie het voormalige postkantoor als het cultuurcentrum De Grote Post. Johan Heldenbergh en Veerle Baetens doen een concerttournee metThe Broken Circle Breakdown Bluegrass Band, een spin-off van de filmversie van het theaterstuk. ‘Country kent geen omwegen, geen metaforen,’ zegt Johan Heldenbergh in een interview met Humo (24 december). ‘Ik hoop op een dag een paar coun-trynummers in het Nederlands te schrijven. Dat zal niet gaan over de weidse vlakten ofover de Appalachen, maar over Kathy van de frituur. Een heel schoon meisje, maar ze vindt geen lief omdat ze altijd naar frieten riekt: dat is country. Je vertelt watje te vertellen hebt.’ Choreograaf Wim Vandekeybus krijgt de driejaarlijkse Keizer Karelprijs van de provincie Oost-Vlaanderen die een persoon of organisatie bekroont uit het Nederlandse taalgebied voor uitzonderlijke verdiensten op het vlak van kunst en cultuur. Eerdere laureaten waren o.a. Anne Teresa De Keersmaeker en Frédéric Devreese. Naar aanleiding van de creatie van Orlando, een monoloog voor Katelijne Damen, zegt de actrice in De Standaard: ‘Ik kick wel op de hoge graad van tedmidteit in de voorstellingen van Guy Cassiers. De camerastanden, dc machinerie: soms moetje spelen op een vierkante meter. Theater kan dan wiskunde zijn. Een halve stap naar rechts, en je krijgt plots een totaal ander effect. Maar als je je overgeeft aan die vierkante meter, groeit de beperking uit tot een verrijking. Ik wil zorgvuldig spelen, maar altijd vanuit een overgave.’ (5 januari) Hoe reageert een Congolees op de monoloog Missie van David Van Reybrouck, waarin de Congolese leiders niet worden gespaard? Acteur Bruno Vanden Broecke zegt daarover in Brussel Deze Week: ‘Het blijft fictie, en eerder een menselijk portret dan een historisch relaas, al zitten er ook documentaire feiten in. De Congolezen in Brussel lachen er goed om. Maar diegene die de tekst in Kinshasa voorleest, laat alle kritiek op Kabila veiligheidshalve weg.’ (10 januari) Bij de presentatie van het programma van Antwerpse Kleppers op 14 januari neemt Guy Cassiers het initiatief voor een witboek van de kunsten: ‘Een soort vankunsteneffectenrapport. Een boek dat voor eens en altijd cn voor iedereen onomstotelijk duidelijk maakt hoe belangrijk de kunsten en hun ontwikkeling zijn voor onze samenleving.’ Bart Eeckhout vindt de démarche van Cassiers ‘geen goed en misschien zelfs een gevaarlijk idee’. Hij schrijft in De Morgen van 16 januari: ‘Door je eigen belang te willen bewijzen stapje in een nutsdenken, waarvan voor de kunsten weinig heil te verwachten valt.’ Ook Paul Schyvens (Roma, Borgerhout) is kritisch: ‘Wij moeten geen kosten-batenanalyses van cultuur opstellen, wij moeten bezig zijn met onze core-business: goede kunst maken. Bovendien moeten wij niet de politici van deze stad van het belang van kunst overtuigen, maar haar bewoners.’ (DeMorgen, 16 januari) In een reactie verduidelijkt Guy Cassiers zijn initiatief: ‘Het “witboek” is geenszins bedoeld als ‘knieval’ of een ‘handreiking’ naar de politiek. (…) Het wil helder maken dat onder de term “kunst” een zeer rijke, gediversifieerde, zelfs contradictorische inhoud schuilgaat.’ Niet de kunst is wereldvreemd, zostelthij, maar de kritiek erop. (DeMorgen, 18 januari) »Volgens Luc Delrue (museum M, Leuven) moet vooral de cultuursector zelf eens voor de spiegel gaan staan, want ze blijft al te zeer focussen op een burgerlijke middenklasse die almaar aan belang inboet. ‘Verbreden,’ zo schrijft hij in De Morgen, ‘wil niet zeggen dat we inhoudelijke compromissen moeten sluiten, of moeten inboeten op de complexiteit van de kunst die we tonen. Niet op je inhoud sluit je compromissen, wel op je werking.’ (21 januari) • Na te zijn voorgedragen door de N-VA legt de partijloze gedelegeerd bestuurder van het Festival van Vlaanderen Jan Briers op 31 januari bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois de eed af als gouverneur van Oost-Vlaanderen. DNA-onderzoek wijst uit dat de in 2012 onder een parking in Leicester opgegraven botten wel degelijk de restanten zijn van de in 1485 in een veldslag gedode Engelse koning – A horse! A horse! My kingdom for a horse!’Richard III. De Vlaamse regering beslist haar subsidie aan het Vlaams-Marokkaans culturenhuis Daarkom te halveren tot een bedrag van 250.000 euro. Volgens Brussel Deze Week (21 februari) kunnen de werken aan het hout (zie hoger) door juridische procedures niet beginnen. Sinds 1 februari staat het huis ook helemaal leeg: de crisismanagerstopte ende laatste werknemer zit ziek thuis. Choreografe Anne Teresa De Keersmaeker protesteert op 23 februari na de voorstelling van Elena’s Aria in Vooruit (Gent) in een toespraak tot het publiek tegen de veroordeling met zes maanden celstraf van Barbara Van Dijck. Deze nam deel aan de actie van de Field Liberation Movement tegen een genetisch gemodificeerd aardappelveld in Wetteren. De 85-jarige Benedictus xvi treedt op 28 februari af als paus van Rome. Naar eigen zeggen is hij te oud en te moe om zijn werk goed uit te voeren. Het is voor het eerst sinds 1415 dat een paus aftreedt. (jr)

JE LEEST ONZE ARTIKELS GRATIS OMDAT WE GELOVEN IN VRIJE, KWALITATIEVE, INCLUSIEVE KUNSTKRITIEK. ALS WE DAT WILLEN BLIJVEN BIEDEN IN DE TOEKOMST, HEBBEN WE OOK JOUW STEUN NODIG! Steun Etcetera.

artikel
Leestijd 5 — 8 minuten

#132

15.03.2013

14.06.2013

Johan Reyniers

Johan Reyniers is schrijver en dramaturg. Hij was de directeur van de Leuvense organisatie voor hedendaagse dans Klapstuk (1993-1998) en artistiek directeur van het Kaaitheater (1998-2008). In 2008 werd hij hoofdredacteur van Etcetera. Sinds 2014 is hij hoofddramaturg bij Toneelgroep Amsterdam.

NIEUWSBRIEF

Elke dag geven wij het beste van onszelf voor steengoede podiumkunstkritiek.

Wil jij die rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!