Leestijd 2 — 5 minuten

Etcetera ontving

Scholen in toneel

Dit Groningse theatertijdschrift, besproken in Etcetera 5 wijdt zijn laatste nummer van de eerste jaargang aan Molière. Een begeleidende brief kondigt aan dat de volgende jaargang nog meer gericht zal zijn op de bruikbaarheid in het onderwijs. ‘Scholen in toneel’ verschijnt drie maal per jaar en kost 22,50 fl. Taakgroep Theaterwetenschap, Oude Boteringestraat 52,9712 GL Groningen.

Baal-Publikaties

Wanda Reisel, Ansichten (debuut als toneelschrijver). De Soundman, zes muziektheaterstukken op basis van Nightowls, de eerste geluidsfilm van Laurel en Hardy. Tekstboekjes van Baal zijn verkrijgbaar bij Toneelgroep Baal, Frascati Nes 63, 1012 KD A’dam, 7,50 fl. per stuk.

Het Nederlands theaterboek

Voor de 33ste keer verschijnt het Nederlands theaterjaarboek, zoals vorig jaar in een nieuwe opmaak en met een versterkt redactioneel gedeelte. Deze uitgave van het Nthl is een voorbeeld van hoe een jaarboek er moet uitzien: het geeft heel handzame informatie zoals een adressenlijst van alle toneel-, dans- en mimegroepen in Nederland, een overzicht van alle produkties compleet met bezetting e.d., een lijst van toegekende prijzen, buitenlandse gastvoorstellingen en Nederlandse manifestaties in het buitenland. Dit alles in een goed ogende lay-out met heel veel groot afgedrukte foto’s. Daarnaast is er een redactioneel gedeelte dat even onmisbaar is om meer te weten over de specificiteit van dit theaterseizoen. Daarbij gaat speciaal de aandacht naar de dwaalwegen van het theaterbeleid, de verschuivingen op de theatermarkt, het ïmmigrantentoneel en een interview met John Kraaykamp. Een enquête bij 33 critici leert, behalve over hun verdeeldheid, dat Maatschappij Discordia de interessantste groep van ’84 was.

Bij open doek

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan en de heropening van de Stadsschouwburg in Groningen, werd een boek gepubliceerd over de geschiedenis van dit theater. Daarin ook hoofdstukken over het Groningse vertier in vroeger eeuwen, de ontwikkeling van het toneel in Groningen en Nederland, de rol van het stadsbestuur en de kroniek van het gebouw. Het 272 paginaos tellende boek is rijk geïllustreerd met meer dan 80 prachtige foto’s. Prijs: 34,75fl.

Dansjaarboek 83-84

Met evenveel foto*s en informatie, maar met weinig redactionele begeleiding en een klassieke vormgeving, is opnieuw het initiatief genomen jaarlijks een apart dansoverzicht uit te geven. De redactie wijst daarbij op de spectaculaire toename in het dans-aanbod en het feit dat díe te weinig aandacht zou krijgen in het theaterjaarboek. Een uitgave van J.h. Gattftier, prijs 590 fr.

JE LEEST ONZE ARTIKELS GRATIS OMDAT WE GELOVEN IN VRIJE, KWALITATIEVE, INCLUSIEVE KUNSTKRITIEK. ALS WE DAT WILLEN BLIJVEN BIEDEN IN DE TOEKOMST, HEBBEN WE OOK JOUW STEUN NODIG! Steun Etcetera.

NIEUWSBRIEF

Elke dag geven wij het beste van onszelf voor steengoede podiumkunstkritiek.

Wil jij die rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!