Leestijd 2 — 5 minuten

Column: Aengespoeld

Okonomisch herstelbeleid

Uitgerekend koningin Paola maakte op de nationale feestdag het nieuws via Twitter bekend. Onder een palmboom in de wintertuin van de Koninklijke Serres in Laken hadden Elio Di Rupo (PS) en Bart De Wever (N-VA) een politiek akkoord bereikt over een dossier met een grote symboolwaarde. Het was namelijk de Vlaamse kunstensector die tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie een feestelijke ontmoeting met commissievoorzitter Barroso en president Van Rompuy mocht organiseren. De Waalse artiesten namen genoegen met een vijfdaags bezoek aan Straatsburg.

Exact een maand later was het al zover. Hugo Vanden Driessche, een duidelijk trotse oKo-voorzitter, ontving in de vroege namiddag in Kasteel Hertoginnedal beide Europese excellenties. Zij waren vergezeld van het vorstenpaar, een afvaardiging van de Vlaamse regering en enkele prominente grootgrutters uit het Vlaamse culturele veld. Zesentwintig (via lottrekking) geselecteerde oKo-leden en vier niet-recurrente resultaat gebonden medewerkers werden ook binnengelaten. Br waren geen verscherpte veiligjheidsmaatre gelen.

Vijf oKo-bestuurders heetten iedereen in vijf verschillende Vlaamse streekdialecten welkom en schoven daarna de krachtlijnen van het zogenaamd ‘okonomisch herstelbeleid in de Vlaamse culturele sector’ als centraal thema van deze topontmoeting naar voor. Er werden diverse kostenbesparende maatregelen voorgesteld die de gevolgen van de huidige economische crisis voor het artistieke werk zouden kunnen beperken. Meest in het oogspringend waren hierbij de eenmaking van het statuut van acteur en danser (‘één categorie: performer!’), de opname van het genre ‘corned/ in het Kunstendecreet (‘en daar wordt niet mee gelachen!’), het gebruik van uniforme oordopjes voor alle muziekgenres (‘er is opvallend veel lekkage bij de hedendaagse muziek!’), een verplichte vier-vijfde tewerkstellingsregeling voor schoolverlaters (‘spijbelen vraagt nu eenmaal een ontwenningsperiode!), een algemeen verbod op ambushmarketing (‘flyeren bij activiteiten van collega’s is een vorm van concurrentievervalsing!’) en een efficiënte integratie van de horeca in de commerciële activiteiten van de culturele sector (‘stake- en steakholders: één front!’).

Deze en andere denkoefeningen van een interprofessionele 0K0-werkgroep kunnen worden nagelezen in de lijvige Europese werknota Facing Okology. Arts in times of performative and preformative thinking Het werd na afloop als bidbook door kardinaal Danneels, een opgemerkte verrassingsgast, aan de prominenten overhandigd. Er mochten geen bijkomende vragen worden gesteld.

Na de koffie (met koekjes van gelegenheidssponsor Jules Destrooper) nam Paul Corthouts, de tweede keynote spreker, het woord. De oKo-directeur Beleid had zich schalks vermomd als de tijdens het WK voetbal bekend geworden Octopus Paul en hij waagde zich, zoals verwacht, aan enkele opmerkelijke voorspellingen. Na een krachtig ‘Anderlecht kampioen!’ waarschuwde hij Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvlieghe voor het gevaar van haar vogel-richtlijngebieden voor de overlevingskansen van de individuele kunstenaars. De volgende terugkeer van An Olaerts naar het Vlaams Theater Instituut voorspelde hij voor de lente van 2026.

Het was uiteindelijk vooral uitkijken naar het slotwoord van president Van Rompuy. Met krachtige stem en tot grote hilariteit van de aanwezigen, las hij twee limericks voor die hij, samen met de vorst, in de loop van de namiddag had geschreven. Na de obligate groet aan de oKo-vlag was er nog een geanimeerde afsluitende receptie met EU-kaasprikkertjes, ballonnen en een springkasteel. Het proKotol (sic!) liet dansen in aanwezigheid van de vorstin niet toe maar het geheel werd toch muzikaal opgevrolijkt door DJ Rudolf Werthen. De geluidsnormen werden niet overschreden.

JE LEEST ONZE ARTIKELS GRATIS OMDAT WE GELOVEN IN VRIJE, KWALITATIEVE, INCLUSIEVE KUNSTKRITIEK. ALS WE DAT WILLEN BLIJVEN BIEDEN IN DE TOEKOMST, HEBBEN WE OOK JOUW STEUN NODIG! Steun Etcetera.

column
Leestijd 2 — 5 minuten

#122

01.09.2010

30.11.2010

John Zwaenepoel

John Zwaenepoel (1963) was zakelijk leider van het STUC en van Ultima Vez. Hij is manager van Damaged Goods.

NIEUWSBRIEF

Elke dag geven wij het beste van onszelf voor steengoede podiumkunstkritiek.

Wil jij die rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!