Johan Wambacq

Leestijd 2 — 5 minuten

BASTT in Praag

Van 13 juni tot 5 juli j.l. had te Praag de vijfde Quadriënnale plaats, een internationale tentoonstelling en wedstrijd van decor- en kostuumontwerpers en van theaterarchitectuur. De vzw BASTT, Belgische Associatie van Scenografen en Theater Technici, die twee jaar geleden werd opgericht en zo een driehonderd vakmensen verenigt, organiseerde voor het eerst de Vlaamseinzending en selecteerde zeven maquettes van zeven ontwerpers.

Om de Vlaamse inzending enigszins als een geheel te kunnen presenteren, werd gekozen voor ‘constructivistische’ ontwerpen, wat in de verantwoording bij de catalogus als volgt wordt omschreven: “een benadering die in de eerste plaats de speelruimte zodanig wil organiseren dat het spektakel mogelijk wordt. Het accent ligt daarbij niet op het uitbeelden van de plaats van handeling of op de versiering maar wel op het geven van een structuur aan de regisseur die hem een maximum aan spelmogelijkheden biedt.” De verantwoording wordt besloten met de melding dat de Vlaamse inzending bijgevolg niet alles toont wat in ons land gebeurt en ook niet representatief is voor een theater of voor een generatie, “maar hopelijk wel voldoende afleesbare universele kwaliteiten biedt.”

In Praag was dusdoende werk te zien van Jacques Berwouts (Arena), Werner De Bondt (docent Studio Teirlinck), ontwerpster Roos Werckx en architect Luc D’Hooghe (van deze beiden werd het – onuitgevoerde – project voor de verbouwing van het Brusselse KVS-garagetheater bekroond met een eerste prijs; het project was enigszins aangepast voor de wedstrijd die het ontwerp van een receptief theater als thema had), Andrei Ivaneanu (NTG), Jeröme Maeckelbergh (zelfstandig ontwerper, o.a. voor KJT, KNS, Meir), Ria Verbergt (zelfstandig ontwerpster, o.a. voor BRT Televisie en MMT) en Deez Verstraete (beeldend kunstenares, ontwierp het decor voor de Stuc-produktie Roelof Hartplein 4).

Jacques Berwouts, Werner De Bondt, Jeröme Maeckelbergh, Ria Verbergt en Roos Werckx hebben tevens zitting in de raad van beheer van BASTT(Desguinlei 66, 2018 Antwerpen, tel. 03/238 38 56). De vereniging zal in het najaar de inzending voor de PQ 83 tentoonstellen te Gent, samen met de inzending van West-Duitsland die bekroond werd met de gouden Inga.

artikel
Leestijd 2 — 5 minuten

#4

15.09.1983

14.12.1983

Johan Wambacq

artikel