(redactie Etcetera)

Leestijd 1 — 4 minuten

Creatiepremies voor dramaturgie

Voortaan kunnen door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zg. creatiepremies worden toegekend aan Vlaamse toneelauteurs. Daartoe moet een beroepsgezelschap een auteur de opdracht geven een avondvullend stuk te schrijven en de verplichting aangaan het werk te creëren.

Het honorarium wordt door de Vlaamse Gemeenschap rechtstreeks aan de auteur uitbetaald. Maximaal kan per opdracht 750.000 frank worden toegekend. De auteur kan evenwel voor meer dan één opdracht per jaar in aanmerking komen.

Elk beroepstoneelgezelschap dat een auteur wenst te engageren, kan een aanvraag indienen, in vijftien exemplaren en ten laatste op 1 oktober, bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, t.a.v. de heer R. Eisen, wnd. inspecteur-generaal van de Dienst Letteren en Dramatische Kunst, Koloniënstraat 29-31, lokaal 4.13, 1000 Brussel (tel. 02/510.35.98).

De aanvragen worden beoordeeld door een commissie, samengesteld uit twee leden van de Raad van Advies voor de Toneelkunst en twee leden van de Commissie van Advies ter Bevordering van de Nederlandse Letterkunde in België. Zij adviseert de Gemeenschapsminister van Cultuur.

KRIJG JE GRAAG ALTIJD ONS MAGAZINE IN JOUW BRIEVENBUS?
Abonneer je dan hier.

artikel
Leestijd 1 — 4 minuten

#23

15.09.1988

14.12.1988

(redactie Etcetera)