Leestijd 1 — 4 minuten

Creatiepremies voor dramaturgie

Voortaan kunnen door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zg. creatiepremies worden toegekend aan Vlaamse toneelauteurs. Daartoe moet een beroepsgezelschap een auteur de opdracht geven een avondvullend stuk te schrijven en de verplichting aangaan het werk te creëren.

Het honorarium wordt door de Vlaamse Gemeenschap rechtstreeks aan de auteur uitbetaald. Maximaal kan per opdracht 750.000 frank worden toegekend. De auteur kan evenwel voor meer dan één opdracht per jaar in aanmerking komen.

Elk beroepstoneelgezelschap dat een auteur wenst te engageren, kan een aanvraag indienen, in vijftien exemplaren en ten laatste op 1 oktober, bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, t.a.v. de heer R. Eisen, wnd. inspecteur-generaal van de Dienst Letteren en Dramatische Kunst, Koloniënstraat 29-31, lokaal 4.13, 1000 Brussel (tel. 02/510.35.98).

De aanvragen worden beoordeeld door een commissie, samengesteld uit twee leden van de Raad van Advies voor de Toneelkunst en twee leden van de Commissie van Advies ter Bevordering van de Nederlandse Letterkunde in België. Zij adviseert de Gemeenschapsminister van Cultuur.

JE LEEST ONZE ARTIKELS GRATIS OMDAT WE GELOVEN IN VRIJE, KWALITATIEVE, INCLUSIEVE KUNSTKRITIEK. ALS WE DAT WILLEN BLIJVEN BIEDEN IN DE TOEKOMST, HEBBEN WE OOK JOUW STEUN NODIG! Steun Etcetera.

NIEUWSBRIEF

Elke dag geven wij het beste van onszelf voor steengoede podiumkunstkritiek.

Wil jij die rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!