Etcetera Magazine. Tijdschrift voor podiumkunsten.

Wim De Wulf

Ultima Thule, De Stroom © Thomas Dhanens
Evelyne Coussens

De Stroom is een feest van herkenning én vernieuwing. Als alles steeds in wording is, zoals de voorstelling aangeeft, dan in ieder geval ook dit
 Gentse figurentheatergezelschap,
 dat zich na de dood van zijn bezieler Wim De Wulf grondig moest herdenken. De Stroom bewijst dat dat gebeurd is met zorgzaam respect voor wat was, maar ook met een frisse blik op de toekomst.