Etcetera Magazine. Tijdschrift voor podiumkunsten.

kleine redactie

Etcetera
kleine redactie

Zonder kunst geen kunstinstelling, zonder kunstenaar geen kunst. Toch blijft hij of zij in economisch opzicht de zwakste schakel in de ketting van het kunstenveld.

 

 

de kleine redactie

Midden februari organiseerde het Kortrijkse kunstencentrum BUDA het symposium The Fantastic Institution. Artistiek leider Agnes Quackels bracht een heleboel interessante kunstenaars en kunst- werkers samen, die het publiek hun visie gaven op wat een kunstin- stituut moet zijn, of zou kunnen zijn. Ook Kunstencentrum Vooruit denkt na over zijn toekomst, nu het een ‘Vlaamse kunstinstelling’ wil worden. Tijdens het festival Blauwdruk wil het stilstaan bij zijn nieuwe status en vragen stellen over zijn verantwoordelijkheden als ‘grote instelling’.