Etcetera Magazine. Tijdschrift voor podiumkunsten.

institutionele vernieuwing

Etcetera
kleine redactie

Zonder kunst geen kunstinstelling, zonder kunstenaar geen kunst. Toch blijft hij of zij in economisch opzicht de zwakste schakel in de ketting van het kunstenveld.