Etcetera Magazine. Tijdschrift voor podiumkunsten.

Flood

Daniel Linehan / Hiatus, Flood © Jean Luc Tanghe
Kristof van Baarle

Choreographer and dancer Daniel Linehan places dancers in a hyper-structured environment. In this way, his performances investigate how society conditions us and puts our bodies and psyches under pressure. His most recent work, Flood, takes a step beyond the establishment of this condition and for the first time short-circuits this structure. 

Daniel Linehan / Hiatus, Flood © Jean Luc Tanghe
Kristof van Baarle

De jonge, Amerikaanse choreograaf Daniel Linehan plaatst dansers in een hypergestructureerde omgeving. Zo onderzoeken zijn voorstellingen hoe de samenleving ons conditioneert, en ons lichaam en onze psyche onder druk zet. Zijn jongste werk, Flood, gaat een stap verder dan het vaststellen van die conditie en laat voor het eerst de structuur kortsluiten.